Evropská unie chtěla zakázat Vánoce i Marii. Je evidentní, že EU chce zničit naši křesťanskou civilizaci. Jako naprosté šílenst...

5 měsíce starý 57
Evropská unie chtěla zakázat Vánoce i Marii. Je evidentní, že EU chce zničit naši křesťanskou civilizaci. Jako naprosté šílenství komentuje italský deník il Giornale nový interní dokument Evropské komise ohledně „inkluzivní komunikace.“ Je určen pro komisaře a byrokratický aparát komise a určuje, která slova a výrazy se nesmí používat. Podle dokumentu, který má il Giornale k dispozici, je tak například zakázáno používat Vánoce, vánoční svátky, oslovení „Dámy a pánové“ a dokonce při výzkumu vesmíru užívat výraz „kolonizovat Mars“. Poté, co byl článek v neděli publikován, se v Itálii zvedla silná vlna nevole, řada konzervativních ale i levicových politiků v Bruselu v pondělí protestovala, komisařka se lekla a dokument okamžitě stáhla a prohlásila, že bude ještě dopracován.

V některých státech Evropské unie, hlavně na západě, probíhá snaha zakázat vánoční křesťanské tradice včetně vánočních stromků, koled a betlémů, aby náhodou tyto zvyklosti neurazily muslimské imigranty. My jsme tady doma a nevím, proč bychom se my měli přizpůsobovat imigrantům či cizincům. Musíme odejít z EU, nebo naši zemí zničí klima-hysterií, islámem, imigrací a sluníčkářským neomarxismem!

Připomněl bych v tomto směru slova našeho spojence a přítele Mattea Salviniho: „Když přijdeš do Říma, a nelíbí se ti svatý Jan, nelíbí se ti betlém, nelíbí se ti kříž, vrať se zpátky domů a dělej si co chceš. Protože to nejsme my, kdo má změnit způsob života a myšlení.“

U nás o věci informovalo Echo24.cz. Podle bruselského serveru Politico je dokument „Guidelines on Inclusive Communication“ součástí plánu prosazovaného předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou na zavedení „Unie rovnosti.“ Jsou v něm uvedeny pokyny Evropské komise pro inkluzivní komunikaci, které mají být plněny zaměstnanci Komise v externí a interní komunikaci. Jak v předmluvě píše komisařka pro rovnost Malťanka Helena Dalliová, „musíme vždy nabízet inkluzivní komunikaci, abychom zajistili, že každý bude ctěn a uznáván ve všech našich materiálech bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženství nebo vyznání, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.“

Z tohoto důvodu Evropská komise uvádí řadu pravidel, která nejen ruší tisícileté konvence, výrazy a slova, která byla používána. Je tak zakázáno používat rodová jména jako „dělníci nebo policisté,“ když se jedná o více pohlaví. Dále není možné užívat zájmeno mužského rodu jako „předdefinované“ zájmeno, tedy například použít v množném čísle oni, když jde o muže i ženy, je zakázáno organizovat diskuse pouze se zastoupením jednoho pohlaví (pouze muži nebo pouze ženy) a rovněž je zakázáno používat oslovení „slečna nebo paní“, pokud se nejedná o přímé příjemce sdělení.

Konferenci nelze zahájit oslovováním veřejnosti obvyklým výrazem „Dámy a pánové“, ale musíte použít neutrální formuli „Drazí kolegové“. (Což ale v češtině z hlediska záměru tvůrců vzhledem k rodům v plurálu nedává smysl – poz. redakce Echo24).

Dokument cílí na „gender“, „LGBTIQ+“, „rasová a etnická“ témata, ale rovněž tradiční evropskou „kulturu, životní styl a přesvědčení.“ K materiálu má být tabulka, která uvádí, co lze a co nelze dělat. Nový direktivní jazyk Evropana blízké budoucnosti nepřipouští spontánnost. „Dávejte pozor, abyste vždy při pořadí slov neuváděli na prvním místě stejné pohlaví nebo neoslovovali muže a ženy odlišně (například muže příjmením, ženu jménem… Při výběru obrázků doprovázejících vaši komunikaci se ujistěte, že ženy a dívky nejsou zobrazovány v domácnosti nebo v pasivních rolích, zatímco muži jsou aktivní a dobrodružní,“ nabádá úředníky dokument.

V rámci rušení pohlaví je dále nutné se vyvarovat používání výrazů jako „oheň je největší vynález člověka“. Nově se musí říci „oheň je největší vynález lidstva“. Podle il Giornale je jasné, že za redefinicí jazyka se skrývá vůle změnit evropskou společnost, naše zvyky a tradice, což právě vyplývá z kapitoly věnované „kulturám, životnímu stylu nebo přesvědčení“.

Zde ve jménu inkluzivity jde Evropská komise tak daleko, že ruší Vánoce, když vyzývá, abychom nepoužívali frázi „období Vánoc může být stresující“, ale říkali „svátky mohou být stresující“. „Ne každý slaví křesťanské svátky a ne všichni křesťané je slaví ve stejný den,“ zdůvodňuje dokument.

Z kapitoly vyčnívá touha odstranit křesťanství. Tvrdí, že se nemá používat fráze „křesťanská jména“ a také se nemají používat ta jména „která jsou obvykle z jednoho náboženství“. Jako „nesprávný“ příklad prezentuje větu, kde se bude zmiňovat „Marie a Jan. Musíme říci „Malika a Julius“ coby příklad „mezinárodního páru“. V prvním „nesprávném“ případě jde o židovská, potažmo křesťanské jména, ve druhém „správném“ případě jde už o „mezinárodní pár“, tedy arabské ženské jméno Malika a Julius, z latiny zřejmě pocházející jméno, podle jednoho z výkladů původně rodové, náležející římskému patricijskému rodu Iovilliů, zkráceně Iuliů. Tedy asi nezatížené křesťansko židovskou tradicí.

„Byly vzneseny obavy ohledně některých příkladů uvedených v pokynech pro inkluzivní komunikaci,“ konstatovala Dalliová na Twitteru. Dále oznámila, že ještě „nevyzrálé“ pokyny pro inkluzivní komunikaci stáhla s vysvětlením, že „moje iniciativa vypracovat pokyny jako interní dokument pro komunikaci zaměstnanců Komise v jejích funkcích měla za úkol dosáhnout důležitého cíle: ukázat rozmanitost evropské kultury a ukázat inkluzivní povahu Evropské komise vůči všem společenským vrstvám a názorům evropských občanů“.

„Zveřejněná verze pokynů však tomuto účelu dostatečně neslouží,“ píše dále komisařka. „Nejedná se o vyzrálý dokument a nesplňuje všechny standardy kvality Komise. Pokyny jednoznačně vyžadují více práce. Proto stahuji pokyny a budu dále pracovat na tomto dokumentu,“ ujišťuje Dalliová…

https://echo24.cz/a/Sgb9h/eu-zakazala-vanoce-i-marii-po-odhaleni-vzala-zpatecku-ale-zkusi-to-znovu

Zdroj