Evropský soudní dvůr rozhodl, že polská justiční reforma porušuje právo EU

3 měsíce starý 5

Polsko v rámci reformy kritizované domácí opozicí i unijními orgány v prosinci 2019 přijalo zákon měnící vnitrostátní pravidla organizace obecných soudů a polského nejvyššího soudu. Podle Komise předpis, který svěřil rozhodování o kárných prohřešcích soudců do rukou kárného kolegia, jehož nezávislost a nestrannost není zaručena, omezil nezávislost polských soudů.

Podle verdiktu může ovlivnit nezávislost polských soudců už pouhá vyhlídka, „že by takový orgán mohl rozhodovat o otázkách týkajících se jejich postavení a výkonu jejich funkce“. Unijní soud kromě toho dospěl k závěru, že s ohledem na „poměrnou šíři a nepřesnost ustanovení novelizačního zákona“ by mohl tento předpis vést k omezení záruky přístupu občanů k nezávislému a nestrannému soudu.

Soud EU již před dvěma lety vydal předběžné opatření, které nařizovalo Polsku až do vynesení verdiktu činnost kárné komory pozastavit. Polská vláda to odmítla a soud proto předloni v říjnu vyměřil Varšavě pokutu milion eur denně. Polsko později nahradilo disciplinární komoru jiným orgánem a domáhalo se zrušení pokuty. Soud EU ji v dubnu pouze snížil na polovinu. Pondělkem povinnost platit končí, avšak Varšava musí uhradit celou dlužnou částku. 

Zdroj