Exministr Pelikán a státní zástupce zkoušejí sestřelit reorganizaci Arky

5 měsíce starý 61

Pražské městské státní zastupitelství navrhlo Vrchnímu soudu v Praze, aby neschválil reorganizační plán zkrachovalé investiční společnosti Arca Investments. Návrh byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Plán přijala v červenci většinou hlasů schůze věřitelů a záměr pak posvětil Městský soud v Praze.

Státní zastupitelství má však pochybnosti o poctivosti reorganizace a její výhodnosti pro věřitele. Arca naopak tvrdí, že reorganizace zajistí věřitelům vrácení větší částky než konkurz.

V kauze jde o pohledávky zhruba za 19 miliard korun. Většinu z nich vložili investoři do Arcy prostřednictvím směnek. Arca Investments byla mateřskou společností skupiny Arca Capital. Lidé investovali do cenných papírů s příslibem vysokého zhodnocení.

V Arce utopila peníze i řada bytových či spotřebních družstev, odbory nebo olomoucké arcibiskupství. Celkem má společnost kolem 1900 věřitelů.

Státní zastupitelství svým návrhem na smetení plánu přisvědčilo odvoláním proti schválené reorganizaci ze strany dalších věřitelů Arcy. Mezi nimi je i rakouská banka Wiener Privatbank zastoupená někdejším ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, který v současnosti působí v advokátní kanceláři Wolf Theiss.

„Předpoklady reorganizačního plánu jsou značně nedůvěryhodné. Celá polovina výnosu má být realizována až v posledním, pátém roce, a to jednak prodejem minoritního podílu v personální agentuře Manuvia, jednak splacením pohledávek za společností Yvex, jež provozuje rekreační areál na Slovensku,“ sdělil Pelikán ve zveřejněném odvolání svého klienta Wiener Privatbank. Zároveň zpochybnil, že transakce s Manuvií a Yvexem skutečně mohou přinést 2,5 miliardy korun, s nimiž reorganizační plán počítá.

Malta a Kypr

Státní zástupkyně Anna Marková se ve svém návrhu na neschválení reorganizačního plánu opřela také do offshorových firem ze skupiny Arca Capital umístěných na Maltě, Kypru a ve Velké Británii. Do nich z mateřské Arca Investments odešlo ve formě různých půjček celkem 373 milionů eur, tedy zhruba 9,4 miliardy korun. Co se tam s penězi dělo dál, není jasné. Reorganizační plán se získáním těchto pohledávek zpět nepočítá.

„Důsledkem schváleného reorganizačního plánu dlužnice (společnosti Arca Investments – pozn. red.) bude skutečnost, že hospodaření zahraničních dceřiných společností již nebude v rámci insolvenčního řízení nikterak přezkoumáváno a nebudou činěny žádné kroky směřující k prověření, zda na úrovni těchto dceřiných společností nedocházelo k úkonům poškozujícím hodnotu aktiv dlužnice,“ uvedla nyní státní zástupkyně Marková. Městské státní zastupitelství v Praze vyjadřuje pochybnosti o poctivosti reorganizačního plánu Arcy opakovaně.

„Odvolání státního zastupitelství jsme zaznamenali. Nevidíme ale v jeho argumentaci nic nového proti tvrzením, která státní zastupitelství vzneslo už dříve, a se kterými se soud již vypořádal,“ reagoval Peter Janiga, manažer zodpovědný za restrukturalizaci Arcy Investments.

Pokud by vrchní soud reorganizaci Arcy skutečně zrušil, firma by spadla do konkurzu. Arca přitom tvrdí, že právě reorganizační řešení má být pro věřitele výhodnější.

Podstatou reorganizačního plánu je vytvoření nové firmy nazvané Noah. Do této společnosti se přesunou aktiva ze skupiny Arca Capital, o nichž firma tvrdí, že jsou životaschopná. V rámci Noahu se má majetek dále zhodnocovat. Do pěti let se pak prodá a peníze si rozdělí věřitelé, kteří se také stanou akcionáři Noahu.

Zdroj