Expert: Smlouvou s USA se vazalem nestaneme

6 měsíce starý 12

K čemu je podle vás obranná smlouva s USA potřeba?

Jeden aspekt je strategický. Spojené státy jsou dlouhodobě vnímány jako klíčový garant bezpečnosti v Evropě. S ohledem na válku na Ukrajině lze říci, že čím více smluvně pojištěné spolupráce s USA máme, tím lépe.

Druhá věc je praktická. Proti starší smlouvě SOFA, která mezi členskými státy NATO už existuje od padesátých let, tato smlouva přináší důležité nuance, které se věnují například ochraně životního prostředí, pobytu nejen vojáků, ale i doprovodných příslušníků včetně dodavatelů americké armády. Ta smlouva zjednoduší různé formality, které je potřeba vždy speciálně řešit, třeba když američtí vojáci projíždějí skrze Česko na cvičení na východním křídle Aliance.

Ve smlouvě se píše, i představitelé vlády to říkají, že posílí naši bezpečnost. V čem?

Česká republika si není schopna zajistit bezpečnost sama. Rozsah sil české armády nepočítá s tím, že bychom byli schopni se jakkoliv ubránit, a předpokládá se proto alianční obrana NATO. Bez vojenské síly USA není Evropa zatím schopna vlastní akce.

Česká armáda má zálusk i na turecké drony

Domácí

Je to z mého pohledu klíčové posílení bezpečnosti ČR, protože v současné době větší vojenská síla, a navíc síla spojenecká, než americká armáda tady není.

Myslíte, že přijetí smlouvy akcelerovala válka na Ukrajině?

První pokusy o vyjednání této smlouvy byly za Nečasovy vlády. Za dalších vlád ČSSD, případně ANO to usnulo. Spekuluje se, že to nemusel chtít prezident Zeman. Dnes premiér i ministryně obrany pocházejí z ODS, tam jsou tradičně takzvaně atlantisté, což znamená, že jsou orientováni na Spojené státy. Proto chtěli už tu dohodu dojednat, když mají vládní pozice.

Co by znamenalo, kdybychom to nepřijali?

Kdybychom to nepřijali, tak v podstatě budeme pořád fungovat podle smlouvy NATO-SOFA, ale ta v praktických věcech není tak detailní. Smlouva s USA řeší praktické otázky, jestli budou američtí vojáci potřebovat pasy, jak si zaregistrují přivezená auta nebo zda se právní vztahy s americkými dodavateli budou řešit podle amerického nebo českého práva.

Nic dopředu neautorizujeme. Rozhodně ne rozmístění zbraní, natož jaderných

Myslíte, že by nepřijetí ČR v NATO handicapovalo?

Nevím, jestli handicapovalo. Smlouvu s USA má 24 z 30 států NATO. Všechny státy východní a střední Evropy okolo nás smlouvu mají. Má ji i Maďarsko, které nyní není zrovna orientováno na Spojené státy. Většina států NATO chápe, že USA jsou v bezpečnosti a vojenské síle klíčem k zajištění bezpečnosti v Evropě, a proto je lepší vazby mít než je nemít. V konečné fázi je to ale politická nebo, chceme-li, ideologická záležitost.

Čekáte, že se bude diskutovat na ose víc bezpečnosti nebo méně suverenity?

Určitě. Z mého pohledu je to primárně politická otázka. Kritici budou určitě argumentovat tím, že se příliš orientujeme při zajišťování bezpečnosti na USA. Neřekl bych, že to omezuje naši suverenitu. Jak jsem řekl, ČR není schopna se ubránit sama, zejména v typu konfliktu, jaký dnes vidíme na Ukrajině.

Ale je potřeba říci, že jakékoli případné rozmístění amerických vojáků, ať už dočasně, nebo v podobě stálé americké základny, budou vždy schvalovat obě komory parlamentu a prezident. Smlouva řeší praktické otázky americké přítomnosti, pokud k jejímu schválení někdy v budoucnu dojde, ale neschvaluje předem a navždy samotnou americkou přítomnost. Z mého pohledu je to spíše technikálie, ale v politické a symbolické rovině důležitá technikálie.

Kreml vykročil k odstoupení od historické smlouvy o odzbrojení v Evropě

Evropa

Myslíte si, že o suverenitu Česko částečně nepřijde?

Pokud se na to budeme dívat, že zde mohou být dočasně rozmístěny vojenské síly zahraničního státu, tak ano. Ale jsme součástí NATO a alianční vojáci zde na různých cvičeních, podobně jako čeští vojáci v zahraničí, působí poměrně běžně.

Pokud chceme být součástí Aliance, tak vnímám jedině pozitivně, že nejsilnějšímu hráči, tedy USA, dočasné působení na českém území umožníme. Z mého pohledu je to posílení bezpečnosti, ale dovedu si představit hlasy, které volají třeba po silnější evropské akceschopnosti než se orientovat na USA.

Také čekám kritiku – z politických nebo ideologických důvodů – jak samotných USA, tak jejich vojenské přítomnosti v ČR i jinde ve světě.

Podle smlouvy budou americké síly v případě schválení parlamentem moci na jedenácti základnách a vojenských újezdech rozmisťovat a shromažďovat ozbrojené síly a materiál. Co si pod tím představit?

Například pokud by české základny a vojenské újezdy byly využívány k podpůrným operacím, tak bude americká armáda potřebovat někde skladovat zbraně a munici.

Dá se z té formulace vyvodit, že tu budou moci umístit třeba rakety nebo jaderné zbraně?

Dovolím si tvrdit, že Spojené státy nebudou chtít jaderné zbraně rozmisťovat jinde kromě států, kde už je historicky mají, tedy v Německu, Belgii nebo v Turecku. V každém případě ale jakékoli rozmístění amerických vojáků i zbraní bude podléhat souhlasu českého parlamentu.

My se tou smlouvou pouze zavazujeme k tomu, že pokud něco takového v budoucnu nastane, tak souhlasíme s technickými a praktickými otázkami pobytu, ale předem nic neautorizujeme. Rozhodně ne rozmístění zbraní, natož jaderných.

Ale rozumím tomu, že to bude otázky, co všechno sem bude chtít americká armáda umístit, vyvolávat. Na Slovensku si proto loni prezidentka Čaputová pod tlakem opozice vymínila interpretační doložku, že jejich obdobná smlouva nijak nepokrývá rozmístění jaderných zbraní a permanentní americké základny na Slovensku. To u české smlouvy není. Z jakých důvodů, nevím, ale jakákoli americká přítomnost v ČR bude muset být vždy separátně schválena.

Ta smlouva ale předpokládá, že poslanci a senátoři schválí pouze mandát, tedy kolik vojáků USA a odkdy dokdy, ale konkrétní otázky, třeba výstavba objektů, budou jen na rozhodnutí českého ministerstva obrany.

Podle mého parlament například schválí, že zde bude 300 vojáků v konkrétním vojenském újezdu a že USA potřebují takové množství skladů a prostor. Ministerstvo obrany pak bude řešit, jak velký sklad nově vybudují nebo jestli nevyužijí současné sklady české armády.

Nehrozí situace, že zákonodárci schválí pobyt vojáků na určitou dobu, ale mezitím se dohodnou ministerstva obrany ČR a USA na výstavbě základny v některém z vojenských újezdů?

Parlament bude muset vždy schválit počet vojáků. Pokud cokoliv ve vojenských prostorech vyroste, tak to vždy přejde do majetku ČR, až to americká armáda nebude potřebovat anebo když odejde. Vždy se pobyt bude schvalovat na určitou dobu a případně prodlužovat, ale nebude to bez kontroly, že by se sem mohla vkrást permanentní americká základna, aniž by to schválil parlament.

Americké firmy mohou Česku prodat techniku pro modernizaci armádních letadel

Amerika

V té smlouvě se píše, že by vždy šlo o dočasný pobyt. Ale Češi jsou alergičtí na dočasné pobyty cizích vojsk. Co říkáte na paralelu s pobytem vojsk Varšavské smlouvy po roce 1968?

Tato paralela se bude určitě používat, ale je to paralela lichá. V roce 1968 nemělo Československo vlastní zahraniční, natož bezpečnostní politiku, takže nebylo možné, aby ať už parlament, vláda a či jediná vládnoucí strana s přítomností sovětské armády nesouhlasily. V současné době jsme suverénní stát z hlediska toho, že parlament se nerozhoduje nutně podle toho, jak chce Moskva nebo Washington.

Současná vláda v čele s ODS se orientuje více na USA, ale může přijít jiná vláda, která může preferovat víc evropské autonomní síly a rozhodne se jinak.

Nehrozí, že bez kontroly se do Česka vkrade permanentní americká základna

Podle některých kritiků je to vazalská smlouva, protože není reciproční. Co říkáte na tento argument?

Reciprocita v mezinárodních vztazích je důležitá otázka, ale na druhou stranu, k čemu bychom my potřebovali, aby čeští vojáci mohli fungovat ve Spojených státech? Žádný takový scénář, proč bychom to potřebovali, neexistuje.

Nemyslíte si, že se staneme vazaly?

Já ten pocit nemám. Vnímám Spojené státy jako garanta bezpečnosti skrze NATO, a to jak České republiky, tak celé Evropy. Je potřeba si také uvědomit, že USA čím dál víc berou zajišťování bezpečnosti v Evropě spíš jako přítěž.

Někteří američtí prezidenti to dávají najevo víc než ostatní a spíš by preferovali, aby se Evropa víc starala o svou bezpečnost a víc tlačila na zvyšování obranných výdajů a ideálně na výrazně větší vojenskou pomoc Ukrajině, čehož zatím schopni nejsme.

Z mého pohledu, dokud nebudeme schopni říci, čím jiným bychom byli schopni vojenskou sílu Spojených států nahradit, je lepší být spojencem USA.

Ve smlouvě jsou kontroverzní místa, například pohyb americké techniky po České republice. Tam se jednoznačně píše, že Američané nemusí umožnit české straně její kontrolu. Nejsou taková ustanovení nebezpečná?

Diplomatickou poštu také nemůžete zkoumat, případně vstupovat na území americké ambasády. Je to otázka, jestli máme důvěru v to, že USA chtějí zajišťovat naši a alianční bezpečnost spíš než ji podkopávat.

Pokud budeme mít představu, že ji podkopávají nebo že ohrožují suverenitu ČR, tak poté celá tato smlouva bude vyvolávat otázky, proč máme věřit Američanům a proč je nemůžeme kontrolovat. Elementární míra důvěry ve spojence je základem jakékoliv spolupráce na mezinárodním poli, v oblasti bezpečnosti to platí dvojnásob.

Američtí vojáci budou až na závažné výjimky podléhat americké jurisdikci. Počítá s tím i smlouva SOFA pro všechny vojáky NATO. Lze vysvětlit, proč se státy zbavují možnosti trestně stíhat cizí vojáky?

To je vždycky ožehavá otázka, i třeba v mírových operacích OSN. Obecně Spojené státy jsou extrémně citlivé na to, aby svěřovaly své občany a vojáky pod jurisdikci cizích států. Nicméně pokud by došlo k závažným trestným činům, zejména co se týče zdraví a majetku občanů ČR, tak to bude souzeno u českých soudů. Takže se to týká hlavně silničních přestupků a podobně, které bude řešit americká strana sama.

Smlouva rozlišuje, co vojáci provedou při výkonu služby a co ne. V Itálii v roce 1998 americký pilot strhl lanovku a zabil 20 lidí. Americká armáda ho nevydala, protože to bylo při výkonu služby, a americké soudy ho pak osvobodily. Bude to podle vás hodně problematické?

Z mého pohledu je to jedna z nejvíc problematických částí, protože tyto incidenty nastat mohou. I američtí vojáci jsou jen lidé a je možné, že udělají chyby včetně trestných činů. To vyloučit nelze. Vím, že americká armáda vždycky chce svoje vojáky mít pod co největší kontrolou a americkou jurisdikcí. Tipoval bych si, že v tomto případě ochota Spojených států ustupovat nebyla velká. Takže mě pozitivně překvapilo, že alespoň závažné trestné činy, zejména vůči českým občanům, by byly souzeny u českých soudů.

Na druhou stranu bych očekával, že česká strana bude víc řešit otázku doprovodného personálu a dodavatelů. Americká armáda dost závisí na komerčních dodavatelích včetně širokého využití soukromých vojenských a bezpečnostních služeb.

Dobrovolné předurčení. Novela zavádí novinku, jak se zapojit do obrany Česka

Domácí

Tipuji, že catering nebo úklid budou Američané řešit skrze české dodavatele, ale ostatní věci si nechají dodat od amerických dodavatelů, tzv. kontraktorů. Což znamená, že tu nebude jenom americký voják, ale i americký kontraktor, přičemž u těchto zaměstnanců historická zkušenost říká, že pravděpodobnost spáchání různých přestupků a trestných činů je výrazně vyšší než u amerických vojáků.

Myslíte, že ministerstvo obrany to dostatečně neoše­třilo?

Kdybych u toho byl já, tak bych tam chtěl mít tuto kategorii – tedy personál soukromých vojenských a bezpečnostních služeb – specificky vyzdvihnutou. Je mi jasné, že Spojené státy je zahrnuly pod kontraktory. Česká armáda obecně tvrdí, že tyto soukromé služby nevyužívá, takže si dovedu představit, že z tohoto pohledu je to nenapadlo.

Proč? Jaké problémy jsou s americkými kontraktory?

Je větší pravděpodobnost, že americký kontraktor zde bude mít nějaký problém s kázní a porušováním předpisů než voják. Ale je to spekulace, která vychází z nedávné historické zkušenosti. Největší prohřešky, které vnímáme z působení americké armády v Afghánistánu, jdou velmi často za americkými soukromými vojenskými a bezpečnostními službami než za vojáky USA.

České ministerstvo obrany s USA vyjednává nejen obrannou smlouvu, ale i nákup 24 stíhaček F-35 za víc než sto miliard korun. Jsou podle vás tyto stroje pro malou českou armádu rozumný nápad?

Pro českou armádu nebo pro jakékoli vzdušné síly je to to nejlepší letadlo, které si můžeme pořídit. Pokud chceme dát české armádě to nejlepší, pořídil bych to. Otázkou jsou samozřejmě finanční náklady a to, jaké podmínky si bude schopna Česká republika vyjednat ohledně všech inflačních doložek nebo případně zapojení českého průmyslu.

F-35 je velmi chytré velitelské zařízení, které potřebuje, aby s ním všechno ostatní komunikovalo. Tím se zvětšuje pravděpodobnost, že budeme muset kupovat jiné americké zbraňové systémy. Můžeme diskutovat, zda je dobré být tak závislý v dodávkách zbraní na USA. Podle mě jsou to jedny z lepších nebo nejlepších zbraní a stejně je dobré mít jednoho dodavatele než třicet dodavatelů. Z toho pohledu v tom problém nevidím.

Od uživatelů i v USA slyšíme, že náklady na provoz tohoto letadla jsou obrovské. Neřítí se česká armáda do pasti, že si pořídí něco, co za pár let nedokáže financovat?

To si musí česká vláda a armáda ohlídat. A je pravda, že historicky vojenské zakázky nemají v ČR dobrou reputaci, že by si to vždycky ohlídaly.

Ta technologie je nejnovější, a tím pádem nejdražší a dražší než u gripenů, které užíváme. Jako pozitivum vidím, že čím více států si pořídí tato letadla, tím levnější bude jejich provoz i náhradní díly. Ano, je to drahá hračka, to bez diskuse, ale ČR si musí říct, jestli chce investovat tolik do bezpečnosti včetně toho, že budeme mít kvalitní vzdušné síly, nebo na to rezignujeme. To je opět politická otázka.

Paralela se vstupem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 je lichá

Vláda by měla o F-35 jednat v říjnu a v té době, počítám, tady stále poběží politická diskuse, na čem šetřit. Myslíte, že vláda dokáže vysvětlit, proč kupuje americké stíhačky za 200 miliard, když musí šetřit na lidech?

Takové diskuse – zbraně, nebo máslo? – se vedou všude. Máme státy jako Severní Korea, které si řeknou, že radši budou mít hladomor a armáda bude na prvním místě, nebo máme státy typu Kostarika, které si řekly: armádu stejně neuživíme vzhledem k naší velikosti, tak ji nemáme. Většina států, stejně jako ČR, je někde mezi tím a musí stále diskutovat, jakým způsobem je schopna zajistit svou bezpečnost.

Vládě se to bude vysvětlovat jen těžko. Historicky, když vláda potřebovala škrtat, tak škrtala v armádním rozpočtu, což vedlo k tomu, že máme v čase nakumulovaný deficit, který teď doháníme. Dlouhou dobu jsme si říkali, že v Evropě je natolik bezpečno, že nám žádný konflikt nehrozí, tudíž se mohla naskytovat otázka, proč vydávat větší prostředky na zajištění bezpečnosti. Z mého pohledu je ale Ukrajina výrazným připomenutím, že nikdy nevíme, jak blízko konfliktu se naskytneme.

Smlouva umožní silám USA v Česku výstavbu objektů

Domácí

Zdroj