Faltýnkova advokáta komora nepotrestá. Etické přešlapy prý nelze doložit

3 měsíce starý 16

Vlivný prostějovský advokát Zdeněk Klapka, blízký přítel šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, stavovskou organizací potrestán nebude.

Česká advokátní komora v minulých dnech odložila jako nedůvodný podnět, který kontrolní radě komory v dubnu dala prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová.

Podle Naiclerové se Klapka, jenž dlouhodobě pracuje i pro město Prostějov, dopustil etického prohřešku neslučitelného s výkonem advokacie a žádala jeho potrestání.

Klapka podle ní porušil stavovské předpisy, když bagatelizoval korupci a snažil se zákulisně ovlivňovat veřejné zakázky.

Samotný advokát se k ukončenému řízení před advokátní komorou už nechce vracet. „Já si vůbec nepřeji s vámi o tom mluvit,“ reagoval podrážděně na opakovaný telefonát redakce Seznam Zpráv s tím, že pokud se jej redaktor bude ještě jednou snažit kontaktovat, zavolá policii.

Nic neměnit, vše funguje

Zastupitelka Naiclerová svůj podnět advokátní komoře opřela o článek publikovaný redakcí Seznam Zprávy.

Šlo o jeden ze série textů, který se týkal „diáře“ šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, muže též s trvalým bydlištěm v Prostějově. V této dílčí kauze byly „předmětem doličným“ dva listy papíru popsané strojopisem, v němž je načrtnut systém přidělování zakázek z oblasti dopravy v Olomouckém kraji.

A autorem textu podle všeho tentokrát nebyl Faltýnek, jako u jiných zveřejněných fragmentů zápisníku, ale pravděpodobně právě jeho dlouholetý spolupracovník a blízký přítel Zdeněk Klapka. Oba muži se znají již od dětství.

Systém přidělování kontraktů byl v dokumentu načrtnut tak, že Zdeněk Klapka v něm měl podle všeho sehrát i ústřední roli prostředníka mezi soukromými firmami a veřejným sektorem.

„Na začátku chci navrhnout nic neměnit, protože to velmi dobře funguje (kontaktní osoba), a jen změnit výhybky. Jakákoliv změna přinese u firem jen nervozitu a nejistotu, a než se vzájemně poznají a přestanou mít strach, bude konec volebního cyklu!!!!!“ stojí například ve dvoustránkovém dokumentu vytištěném kancelářskou tiskárnou.

„Mluvíme vždy o věcech do 6 mil. Investice nad 6 milionů je nutno řešit tak, že budou domluveny podmínky tak, aby se to mohlo úspěšně zrealizovat s konkrétní firmou, což určitě jde,“ je také uvedeno v textu.

Sám advokát Klapka se na setkání s reportérem Seznam Zpráv k autorství plánu původně i hlásil. „Nemohu popřít, že to jsou skutečně mé myšlenky,“ uvedl v úvodní části schůzky. Až v pozdější fázi začal autorství relativizovat.

Jak už Seznam Zprávy uvedly, v inkriminovaném rozhovoru také označil za normální, když politici berou provize ze zakázek, přičemž jako běžnou uvedl výši 10 %.

Gentlemanský rámec korupce

Kontrolní rada advokátní komory podnět zastupitelky Naiclerové posoudila a vyžádala si k věci i stanovisko samotného advokáta.

„Advokát konstatoval, že nikdy neřekl, že 10 % pro politiky z veřejných zakázek je v pořádku a odmítl autorství textu v předložené podobě a uvedl, že má za to, že se ničím neprovinil a v této věci neučinil nic, co by snižovalo vážnost advokátního stavu,“ napsala Česká advokátní komora ve svém rozhodnutí k průběhu posuzování případu.

Vzhledem k tomu, že Zdeněk Klapka zlehčování korupce popírá, Seznam Zprávy se rozhodly zveřejnit příslušné pasáže nahrávky ze schůzky s ním.

Na záznamu advokát obhajuje, že „braní provizí“ není nic špatného ani v novinařině. Když prý investigativní novinář 10 procent z toho, co svou prací „vytěží“ zúročí tak, že si za to zajede na dovolenou, je vše v pořádku, nikdo jej „na kříž přibíjet nebude“.

„Pokud tím neovlivníte, že někomu vytvoříte výhodu a druhého tím poškodíte, tak to není problém,“ uvedl Klapka doslova s tím, že v politice to takto funguje „všude na světě“.

V další fázi prezentuje svou údajnou zkušenost z Česka i ze světa. Když prý provize nepřesáhnou „gentlemanský rámec“, tak nad tím stejně všichni zavírají oči.

Kdyby ale mělo jít o provizi ve výši 20 %, jak je uvedeno ve zmíněném materiálu z Faltýnkova diáře, už by se s tím neztotožňoval.

Nemáme pravomoce

Advokátní komora záznam z rozhovoru s advokátem Klapkou k dispozici neměla, redakci Seznam Zpráv kvůli němu nekontaktovala. Spokojila se s tím, že Klapka bagatelizaci korupce popřel a další informace k případu už od nikoho nežádala. Zástupci komory ovšem říkají, že ani jinak postupovat nemohli.

„Kontrolní rada České advokátní komory nedisponuje pravomocemi, jež mají orgány činné v trestním řízení. Není tedy například oprávněna provádět výslechy svědků,“ uvedl tajemník České advokátní komory Petr Čáp.

Prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová, autorka podnětu, je přístupem stavovské komory zklamána. Čekala prý větší snahu domoci se pravdy.

„Překvapilo mě to. Už proto, že to není poprvé, kdy je advokát Klapka zmiňován v nějaké kauze,“ uvedla.

Klapka vešel ve známost už před více jak deseti lety, kdy se před soudem přel o 2,5 milionu korun, které měl půjčit někdejšímu šéfovi Poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi z ČSSD, jemuž svého času dělal parlamentního asistenta.

Zdroj