Finále kauzy korupce v Praze 1. Dědictví po šéfovi tamní ODS sebral stát jako úplatek

2 měsíce starý 14

Finále kauzy korupce v Praze 1. Dědictví po šéfovi tamní ODS sebral stát jako úplatek

Martin Skála za úplatky pomáhal podnikatelům dostat se k pronájmu komerčních nemovitostí. Byl šéfem jedné z místních buněk ODS v Praze 1. Předsedal také finančnímu výboru a zasedal v majetkové komisi zdejšího zastupitelstva. Podnikateli Petritu Tomajovi za 300 tisíc korun vynesl z výběrového řízení informace, díky kterým Tomaj získal pronájem nemovitosti v Dlouhé ulici. Chtěl tam zřídit italskou restauraci.

Protože Skála loni v únoru náhle zemřel, trestní řízení vůči němu se muselo zastavit. Dozorový žalobce Jan Lelek měl za to, že i přes Skálův skon je potřeba vůči němu vyvodit symbolickou odpovědnost. Policie v průběhu vyšetřování Skály zajistila 270 tisíc korun v hotovosti. Nepodařilo se však doložit, že pocházely z úplatku. Protože ale přibližně odpovídaly jeho výši, žalobce Lelek dal podnět k jejich zabavení.

"Hlavnímu pachateli byla kladena za vinu korupční trestná činnost. Přestože zemřel, mělo by být v rámci trestního řízení dáno najevo, že se jedná o společensky vysoce nebezpečné jednání, které by mělo být postiženo na majetku toho pachatele," vysvětlil Aktuálně.cz před časem žalobce Lelek, který řídí Obvodní státní zastupitelství v Praze 1.

Peníze by bez jeho zásahu skončily u Skálových pozůstalých jako dědictví. Jak nyní státní zástupce potvrdil Aktuálně.cz, podařilo se mu soud o svém záměru přesvědčit. "Propadlo to státu jako výnos z trestné činnosti. Trestní zákoník možnost zabrání finančních prostředků jako náhradní hodnoty umožňuje," uvedl. Obvodní soud pro Prahu 1 takto rozhodl poslední týden v únoru. Jeho rozhodnutí je pravomocné.

Dohoda o vině a trestu

Instance rozdala tresty i dalším aktérům kauzy. Petrit Tomaj jako druhá výrazná figura případu s žalobcem Lelkem uzavřel dohodu o vině a trestu. Státního zástupce o ní v průběhu soudního řízení požádal podnikatelův advokát. Impulzem k tomu byl vývoj hlavního líčení a náhlé Skálovo úmrtí. Původně přitom Tomaj vinu popíral.

"Fyzická osoba (Tomaj) se dohodla na trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 30 měsíců, a zároveň na peněžitém trestu 250 tisíc korun," sdělil Aktuálně.cz mluvčí soudu Lukáš Svrček. Podnikatel se provinil delikty podplacení a zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Na základě dohody dopadl trest i na firmu no. 22, jejímž byl Tomaj jednatelem a která měla restauraci provozovat. Rovněž musí uhradit sankci ve výši 250 tisíc. Současně se nesmí účastnit veřejných soutěží vyhlašovaných obcemi, Prahou nebo jejími městskými částmi. "Které se týkají nájmu, podnájmu či pachtu nemovitosti pro účely provozování podnikatelské činnosti v trvání 30 měsíců," podotkl mluvčí Svrček.

Plán za 700 tisíc nevyšel

V kauze se hrálo také o pronájem nemovitosti v Jungmannově ulici, jež byla zkolaudována jako prodejna potravin. Za úplatek Skálovi se ho snažila podnikatelka Iveta Zákostelská zprostředkovat svému známému, vietnamskému obchodníkovi.

Převzala od něj 700 tisíc korun, které si plánovala se Skálou rozdělit. Jaká část peněz měla podle dohody politikovi připadnout, není jasné. Nicméně jejich plán nevyšel, ve výběrovém řízení vyhrál jiný uchazeč o obchodní prostor. Zákostelská se přesto trestu nevyhnula.

"Za toto jednání byl uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání jednoho roku a šesti měsíců, a zároveň peněžitý trest v celkové výměře 150 tisíc korun," sdělil mluvčí soudu Svrček. Sankce se mírně liší od návrhu žalobce Lelka, pro podnikatelku žádal finanční trest ve výši 200 tisíc.

Pokuta 50 tisíc a zrušení firmy

V případu dále uvázl podnikatel Jan Stejskal a jeho firma Magic Catering. Opět za pomoci Skály, vynášejícího informace ze soutěže, usiloval o provozování jídelny pro seniory v Samcově ulici. Jako protislužbu nabízel úplatek. Z policií zajištěné komunikace obou mužů ovšem jeho výše nevyplynula. Snaha Skály a Stejskala v kýžený cíl nevyústila, radnice ve výběrovém řízení žádnou nabídku nevybrala.

Důkazy přesto stačily na to, aby si Stejskal vyslechl odsuzující rozsudek. Kauza pro něj skončila pokutou. "Fyzická osoba byla shledána vinnou ze spáchání přečinu zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, byl jí uložen peněžitý trest ve výměře 50 tisíc korun," uvedl mluvčí soudu Svrček. Kvůli stejnému deliktu pak soud Stejskalovu firmu rovnou zrušil.

Kromě Tomaje není rozsudek pravomocný, zbylí aktéři si ponechali lhůtu pro možné odvolání. Stejně se zachoval i žalobce Lelek. Původně Stejskala obžaloval z podplacení. "Musím se po prostudování rozsudku rozhodnout, zda mám za to, že je namístě trvat na právní kvalifikaci podplacení, a dále se musím zamyslet nad trestem druhé fyzické osoby (Ivety Zákostelské), je nižší, než bylo navrhovaných 200 tisíc korun," vysvětlil.

Zdroj