Galerie Bohéma v Praze vystavuje portréty osobností, které zažily vzestup i pád

3 měsíce starý 51

Výstava Neznámé portréty známých vznikla ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a představuje známé postavy veřejného života. Jsou mezi nimi například Lída Baarová, Nataša Gollová, Vlasta Burian, Josef Čapek, Vítězslav Nezval, Karel Kryl, Waldemar Matuška, ze současníků pak třeba Marta Kubišová či Pavel Kohout.

Galerie Bohéma vyhledává málo známé portréty slavných českých osobností a používá je poté k dekorování předmětů, jimiž chce posilovat národní hrdost. K nejznámějším projektům patří trička s portréty, které Bohéma začala vyrábět u příležitosti stého výročí vzniku Československa.

Sérii portrétů osobností z období první republiky a totality, které galerie vystavuje do 15. ledna, vybral kurátor fotografické sbírky MG Jiří Pátek. „Úspěšní lidé jsou pro moderní společnost symbolem její síly a zdrojem (národní) hrdosti. Stačí však, aby se změnily politické poměry, přišel ekonomický pokles nebo jiný náraz, který jejich systém destabilizuje, a z hrdinů, kteří nám měli být vzorem, se stávají obětní beránci, na jejichž úkor si léčíme naše úzkosti a špatné svědomí,“ uvedl Pátek.

„Všechny osobnosti zahrnuté ve výstavě si prožily období slávy i krizí. Jeden den zářily, byly úspěšnými literáty, herci a vynálezci, s nimiž si politici rádi potřásli rukama, a druhý den prchaly do emigrace, ztratily své pracovní pozice a byly na ně pořádány mediální štvanice,“ doplnil.

Mezi autory portrétů jsou významní čeští fotografové, třeba Václav Jírů, Erich Einhorn, Alexandr Paul, Karel Hájek či nejsilněji zastoupená Dagmar Hochová. Přesto jsou některé z těchto fotografií veřejnosti představeny zcela poprvé.

„Pro nás je tato výstava do jisté míry přirozeným vyústěním našeho zájmu o neznámé momentky největších Čechů,“ řekli manželé Eliška a Oldřich Neubergerovi, zakladatelé Bohémy. „Baví nás pátrat v archivech a od samého začátku Bohémy se snažíme objevit neviděné a dosud nepublikované fotografie velkých Čechů, jejichž prostřednictvím nabízíme možnost nosit na tričku národní hrdost,“ uvedli.

V roce 2018, když se připomínalo sto let od vzniku Československa, chtěli Neubergerovi dát najevo, že si váží své vlasti, svobody a českého národa, ale nenašli žádné oblečení, které by reflektovalo češství s dávkou pokory, úcty a vkusu zároveň. Slogan Bohémy Objevujte české dědictví reprezentuje činnost spolku, který chce nabídkou zboží s českou tematikou probouzet národní hrdost. Pátráním v archivech a spoluprací se současnými výtvarníky vznikají především trička s originálními motivy.

Zdroj