Garance nemám, ale platy učitelů chci udržet na 130 procentech průměru, říká kandidát na ministra Balaš

5 měsíce starý 195

Dosavadní ministr školství Petr Gazdík své místo opouští kvůli kauze Hlubuček. Je možné na jeho práci na ministerstvu plynule navázat? Jak jeho nástupce přistoupí k požadavkům školských odborů, které vyhlásily stávkovou pohotovost? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl poslanec Vladimír Balaš (STAN), kandidáta na funkci ministra školství.

Praha 19:26 27. června 2022

Vladimír Balaš | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Pokud do funkce ministra školství nastoupíte, tak nastoupíte v době, kdy jsou školské odbory ve stávkové pohotovosti. Už jsme mluvili o platech pro nepedagogické pracovníky. Máte nějakou jasnou představu, jak by se měly vyvíjet platy pedagogických pracovníků?
Já myslím, že je třeba udržet těch 130 % průměrné mzdy.

Pestrou oblast regionálního školství neobsáhne jeden expert. Ministr nemusí znát všechno, říká Vladimír Balaš

To znamená, že teď slibujete, že pokud budete ministrem školství, tak udržíte 130 %?
A je otázka, jestli to stačí, protože doba se mění, inflace je poměrně razantní, ale ty průměrné platy jsou pořád stejné a měly by tu inflaci kopírovat.

Takže se budu jistě zajímat o to, jakým způsobem se ekonomické problémy a energetická krize dotýkají učitelů a podle mého názoru bude třeba kompenzovat i toto snížení mezd – tedy reálné úrovně mezd.

I o tom jste mluvili s panem premiérem?
Také jsme se toho dotkli, ale v obecné rovině.

Revoluci ve školství nečekejme, říká ke svému nástupu do funkce ministra Vladimír Balaš

Číst článek

A máte nějakou garanci, že na to opravdu dostanete peníze? Protože jste určitě sledoval, jak dopadl váš možný předchůdce pan Gazdík při vyjednávání o letošním rozpočtu, kdy se nakonec šéfové koalice podle jeho slov bez něj dohodli tak, že učitelé nedostali přidáno tolik, kolik původně bylo slibováno. Chtěl jste a máte nějaké garance, že se tohle vám nestane?
Garance nemám a vím, že to bude perné. Chápu, že ministr financí sedí na penězích a nemusí být nejoblíbenější. Věřím ale, že vzdělávání bude prioritou této vlády a že je dobré garantovat pro učitele i pro nepedagogické pracovníky nějaký standard, aby tu práci svoji mohli dělat dobře.

Budu o tom jednat a budu přesvědčovat vládu a kolegy, pakliže k tomu mají negativní přístup, tak aby ho změnili, aby se kompenzovaly výpadky, které nastávají.

Vy jste čerstvým poslancem, od konce loňského roku vlastně nemáte žádnou funkci v rámci STANu. Není to handicap? Máte pocit, že máte dostatečnou politickou sílu?
Ale já mám funkci v rámci STANu. Já jsem předseda rozhodčí a smírčí komise STAN.

To jste – je to tak zásadní pro to, abyste dokázal něco prosadit, když nejste v předsednictvu?
Víte, STAN funguje poměrně otevřeně a poslanecký klub diskutuje problémy i za přítomnosti nejužšího vedení a ministrů. Myslím si, že způsob, jakým se věci projednávají a jakým se tvoří ten závěrečný názor, jsou podle mě zárukou, že ta podpora, bude-li to rozumný návrh, bude minimálně ve STANu poměrně silná. Pak už je na členech vlády a na poslancích, aby to prosazovali v rámci koalice.

Myslím si, že ta moje pozice zas tak úplně slabá není a mám takový pocit, že je moje postavení paradoxně poměrně slušné, až jsem byl sám překvapen.

Myslím si, že děti jsou zahrnuty informacemi a neumí s nimi nakládat.

Vladimír Balaš

Vy jste se ke školství v těch minulých měsících logicky moc nevyjadřoval. Pojďme teď alespoň stručně probrat některé otázky, které možná řadu našich posluchačů zajímají a chtějí vědět, jaký názor máte. Poprosím opravdu ve stručnosti.

Začněme osekáváním povinného učiva. Váš předchůdce Petr Gazdík mluvil o tom, že v 21. století není potřeba, aby žáci memorovali různé události, aby třeba uměli vyjmenovat Přemyslovce nebo určit příslovečné určení místa. Souhlasíte?
Souhlasím. Já si myslím, že jsou děti zahrnuty informacemi a neumí s nimi nakládat. Tento model se mi moc líbí, podle mého názoru se navíc osvědčil v severských zemích, třeba ve Finsku. Je to v duchu koncepce, která už byla zahájena za ministra Plagy.

Velkým tématem je podoba maturit. Máte nějaký vlastní silný názor, jestli má být státní maturita a jak má případně vypadat?
Zase se mi líbí ten styl, že to není zkouška na konec, jak jsem zažil já, ale že by student mohl průběžně plnit povinnosti a postupně dojít až k poslední zkoušce. Takže mám, ale je to cesta, která byla prosazována mými předchůdci – tedy ještě ne předchůdci – ministrem Plagou a ministrem Gazdíkem. A nakonec si myslím, že to je jedna z věcí, kterou bude asi do jisté míry prosazovat i pan premiér.

Tomáš Pancíř, jkh

Zdroj