Glosa: Návod, jak se udržet ve funkci soudcům navzdory

2 měsíce starý 18

Ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák odešel od okresního soudu v Kladně s tříletým trestem ve věznici s ostrahou, čtyřletým zákazem činnosti a peněžitým trestem 1,8 milionu korun. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky (zajištění a odvodnění svahů u přehrady Klíčava).

Respektive neodešel, protože se osobně nedostavil. V prohlášení pro ČTK zopakoval, že „soudu byl předložen dostatek důkazů o mé nevině“ a vyslovil názor, že „soud nenašel odvahu rozhodnout jinak, než od něj očekávala média.“

Balákův nadřízený, policií obviněný z poškozování finančních zájmů Evropské unie (penzion Osvětimany), reagoval: „Rozsudek je nepravomocný a podle mých informací pan Balák proti němu podá odvolání. Do doby, než bude k dispozici pravomocné rozhodnutí soudu, tak pro mne pan Balák zůstává nevinný.“ A odvolávat ho nebudu. Ano, teď už máte dostatek indicií: je to Vratislav Mynář.

Záležitost kolem správce lánského panství, příspěvkové organizace prezidentské kanceláře, je neskutečná. Jednak jde o miliony daňových poplatníků, jednak o pověst Hradu, respektive prezidenta republiky, jednak o staroslavné Lány. Místa, kudy kráčely dějiny, má na starosti člověk, který byl za součást svého správcovství nepravomocně odsouzený do vězení.

Pojďme na chvíli odcestovat v čase a zkusme si představit, že by se tohle odehrávalo za Havla, ne, to je lepší: za Masaryka. Tak určitě: Tatíček by jen na cestě před zámkem sesedl, poplácal Hektora, předal uzdu štolbovi a ke kancléři Šámalovi prohodil: Tož, pěkně si vede ten náš šafář!

Pokud ještě Miloš Zeman věnuje návštěvám výpravnou publikaci Lánská obora v proměnách času, pak spolu s ní ukazuje i Miloše Baláka jako předmět doličný.

Kdyby se na šéfa Lesní správy Lány konalo výběrové řízení, mohl by se do něj někdo s doporučením „nepravomocně odsouzený za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky“ zkusmo přihlásit a hádejte třikrát, jak by dopadl. Ale opačně to neplatí: když už tu funkci máte a jmenujete se Miloš Balák a Vratislav Mynář.

Balák je Mynářovým prostřednictvím nepřímým podřízeným prezidenta republiky. Celý příběh se tak vlastně koná pod jeho záštitou. K níž se odkazuje i sám Miloš Balák slovy „soud nenašel odvahu rozhodnout jinak, než od něj očekávala média.“

Miloš Zeman, když jmenuje nové soudce, právě na média několikrát zavzpomínal. Vloni v prosinci na Hradě soudce varoval před pokušením „možná ještě nebezpečnějším než korupce“:

„Při některých rozsudcích a některých procesech se můžete stát mediálními hvězdami a málokdo tomuto pokušení odolá. Mediální hvězda znamená, že vás novináři budou zpovídat o vašich názorech na jednotlivé procesy a budou od vás loudit, jak chcete rozhodnout. Prosím vás pěkně, varujte se toho. Čeští novináři nevynikají dramatickou inteligencí, a právě proto by bylo dobré, aby soudci jako lidé inteligentnější jim nevěnovali příliš značnou pozornost.“

Odtud se dá odvodit metodika, jak postupovat: Jestli jste vysoký státní zaměstnanec – prezidentská nebo premiérská kancelář není podmínkou – a státní instituce vás obviní, obžaluje nebo odsoudí, musíte trvat na tom, že jde o smyšlenky novinářů alias kampaň. Pokud se to pro vás nevyvíjí dobře, opáčíte, že jde o mediální hysterii, které podlehla i justice, což je smutné, ale vy jí to protentokrát odpustíte, jelikož platí presumpce vaší neviny, která samozřejmě na sv. Dyndy vyjde najevo. Do té doby jsou na vás všichni krátcí.

Zdroj