Hradní stan stojí u sjezdovky déle, než Mynář přiznává

1 měsíc starý 24

Hradní administrativa nedokázala ani po třech dnech doložit, za jakých podmínek a okolností se na sjezdovce kancléře Vratislava Mynáře v Osvětimanech ocitl party stan patřící do hradního majetku.

I když od pondělního brzkého dopoledne postupně kancléř, ředitel Správy Pražského hradu i její mluvčí slibovali, že zveřejní dokument, kolik vlekař Mynář za transport stanu mezi Prahou a Osvětimany, za jeho sestavení a za pronájem Hradu zaplatil, nakonec se rozhodli mlčet.

Nedoložili tedy, že „půjčení“ stanu Mynářově firmě bylo řádně zaplaceno. Že bylo, řečeno slovy samotného Vratislava Mynáře, „za oficiální peníze“.

Sliby chyby

Když v pondělí zastihli reportéři Vratislava Mynáře u sjezdovky v Osvětimanech, byl zaskočen.

Poté, co mu loni vyhořel místní srub, sloužil party stan u sjezdovky jako náhradní zázemí pro lyžující zákazníky skiareálu. Mynář ho však nechal uprostřed sezony, která se po lednové oblevě teprve nedávno rozjela, odstranit. A to krátce poté, co se reportéři v Osvětimanech vyptávali, odkud se vzal.

Při osobní konfrontaci v pondělí kancléř a vlekař v jedné osobě zprvu tvrdil, že si standardně stan pronajal jako soukromník. „Mám všechno na fakturu, všechno jsem řádně uhradil,“ řekl, než zmizel za stromy na svém soukromém pozemku, z něhož reportéry vykázal.

V úterý večer však Mynářův podřízený, ředitel Správy Pražského hradu Jan Novák, uvedl, že žádná zaplacená faktura neexistuje. Jen nezaplacená objednávka na leden a únor, za niž faktura teprve vznikne.

Slíbil ji poskytnout ve středu, ale ani to nakonec neplatilo. „Kancelář prezidenta republiky rozhodla, že vám faktury ani objednávku neposkytne,“ uvedl odpoledne mluvčí Hradu Vít Novák. Později odpoledne pak Hrad vyvěsil prohlášení, v němž označuje předchozí článek Seznam Zpráv za manipulativní a tvrdí, že už Hrad vystavil fakturu na 56 912,35 Kč. Ověřit to ale nelze.

Stan tam stál už v prosinci

Nejen kvůli utajení dokumentů existují vážné pochybnosti, zda Mynář nechtěl využít souběhu své funkce a svého podnikání a zda skutečně chtěl za pronájem a dovoz party stanu Hradu zaplatit.

Reportéři totiž narazili i na další nesrovnalost, která z neúplných vyjádření hradních úředníků vyplynula - stan totiž v rozporu s deklarovanou objednávkou stál pod sjezdovkou v Osvětimanech už v prosinci, nikoliv jen v lednu a v únoru. Mluvčí Hradu Vít Novák ještě ve středu odpoledne znovu potvrdil, že objednávka je vystavena právě na tyto dva měsíce.

„Leden, únor, to tak bylo ano. Určitě,“ sdělil redakci mluvčí s tím, že si dokumenty ještě kontroloval.

To, že stan stál u Mynářovy sjezdovky už v prosinci, dokládají fotografie, které Seznam Zprávy pořídily mezi svátky, konkrétně 27. prosince. Reportéři byli svědky toho, jak se ve stanu vybaveném hořáky zahřívají a občerstvují návštěvníci Mynářova areálu.

A už 19. prosince na oficiálním facebookovém profilu penzionu personál zveřejnil příspěvek, v němž láká lyžaře na zahájení sezony o dva dny později. „Posedět a občerstvit se budete moci ve stanu, toalety s teplou vodou jsou samozřejmostí,“ sliboval návštěvníkům.

Snímky z osvětimanského party stanu si můžete prohlédnout ZDE:

Foto: Radek Kedroň, Seznam Zprávy

Zahlazují stopy, řekl analytik

Že stan dopravili a vztyčili z Prahy do 300 kilometrů vzdálených Osvětiman už před Vánocemi, Seznam Zprávám potvrdil i jeden z hradních pracovníků.

Šéf správy Pražského hradu Jan Novák na to odpovědět po třech dnech proseb reportérů o dokumenty nedokázal. „Na to vám teď nemůžu odpovědět, na to se musím podívat. Berte to prosím jako odpověď,“ řekl pouze a rozloučil se.

Vratislav Mynář však na dotaz, jak je možné, že podle specifikace objednávky stan mohl používat až od ledna, a přitom ho měl už v prosinci, nereagoval.

Nemohl tedy ani vyvrátit podezření protikorupčních expertů z organizace Transparency International, kteří se domnívají, že kancléř za stan původně Hradu vůbec platit nechtěl.

„Absence objednávky na pronájem stanu v prosinci dokazuje, že jsme v přímém přenosu svědky snahy zahladit stopy o tom, že kancléř Mynář neměl v úmyslu platit za pronájem stanu, a chtěl tak využít státní majetek k osobnímu prospěchu. Jedná se tak o další důkaz, že si pan Mynář zprivatizoval Pražský hrad pro sebe,“ míní hlavní analytik TI Marek Chromý.

Hrad ve středečním prohlášení argumentuje, že objednávku v hradním systému zpětně vytvořit nelze. Mynář ji ale redakci vydat odmítl. Reportéři si prý mají vystačit s jeho konstatováním, že dokumenty existují.

„Pokud vám tento postup nevyhovuje, obraťte se prosím na příslušnou organizaci dle informačního zákona,“ dodal Mynář.

Mynářovy „oficiální peníze“

Jak hradní kancelář vysvětlovala, za jakých okolností se u sjezdovky Vratislava Mynáře v Osvětimanech objevil party stan z hradního skladu:

Pondělí 6. 2.

Vratislav Mynář: „Zaplatil jsem normálně fakturu. Všechno je v pořádku. Objednal jsem si to za peníze. Naprosto normální. Oficiálně za peníze, za oficiální peníze. Pošlete mi dotaz, přepošlu vám fakturu, za auto, za všechno.“

Vratislav Mynář v SMS: „Vám jsem něco slíbil? Nevím o tom. Ale samozřejmě moc rád udělám, jak skončím dovolenou. Hezký den.“

Šéf Správy Pražského hradu Jan Novák slibuje, že faktury dodá v úterý, protože není v kanceláři.

Úterý 7. 2.

Jan Novák: „Až budu moci, pošlu vám je (faktury - pozn. red.).“ Dodává, že kancléř Mynář za pronájem stanu i s dopravou zaplatil zhruba 30 tisíc korun.

Jan Novák píše, že vlastně nejde o faktury, ale o objednávku. „Omlouvám se za zdržení, k předmětné zápůjčce stanu eviduje SPH objednávku služeb č. NOBS230003 na měsíce leden a únor, cena s DPH 60.000,- Kč, 30.000,- Kč/měsíc. Fakturace se aktuálně připravuje podle skutečného plnění, tedy mj. dle knih jízd, bude zahrnovat pronájem stanu, dopravu, montáž. Vzhledem k dovoleným bude k dispozici zítra. Děkuji za pochopení.“

Vratislav Mynář uvádí, že zapůjčením hradního stanu vlastně pomohl hradnímu rozpočtu. „Děkuji za to, že se tomuto tématu věnujete, protože bez vás by tato má pomoc naší příspěvkové organizaci zůstala zapomenuta. Jsem příliš skromný na to, abych se tím sám chlubil, a děkuji tímto těm, kteří vás na tento můj záměr evidentně v dobrém úmyslu upozornili.“

Středa 8. 2.

Jan Novák v SMS oznamuje, že faktury reportérům nezašle. „Kompletní podklady dávám k dispozici mluvčímu KPR k dalšímu zveřejnění.“

Mluvčí Správy Pražského hradu Vít Novák reportérům oznamuje, že dokumenty pošle redakci až po poradě s vedením.

Vít Novák oznamuje, že faktury Hrad neposkytne, ale vydá o Mynářovi a hradním stanu tiskovou zprávu.

Vratislav Mynář odmítl faktury poslat. „Na manipulace obsažené ve vašem článku budu reagovat již pouze oficiální cestou. KPR zveřejní i údaje z objednávky a faktury. Faktura bude vyhotovena podle skutečného plnění, to je též obvyklý postup. Tím zároveň dostojím slibu údaje z faktury poskytnout.“

Vít Novák redakci potvrzuje, že objednávka na „Mynářův“ stan je na leden a únor. „Leden, únor, to tak bylo ano. Určitě.“

Šéf Správy Pražského hradu Jan Novák redakci nedokáže vysvětlit, jak se stalo, že Mynář měl stan v Osvětimanech už v prosinci - když údajné objednávky jsou pouze na leden a únor. „Na to vám teď nemůžu odpovědět, na to se musím podívat. Berte to prosím jako odpověď.“

Zdroj