Humanitní fakulty hrozí stávkou, kvůli nízkým výdělkům prchají učitelé

1 měsíc starý 19

V pátek o tom v tiskové zprávě informovali zástupci Asociace děkanů filozofických fakult a další pedagogové. Vysokoškolští učitelé již dříve sepsali petici, kterou k nynějšímu dni (pátek 3. února) podepsalo asi 1700 signatářů, a vyzvali vládu k řešení podle nich nedůstojného oceňování.

Systém vychází z předpokladu, že humanitním a společenským oborům k práci postačí tužka a papír, to už ale zdaleka není pravda

„Sféra, kterou spravujeme, je hluboce podhodnocená a na základě nedůstojného ohodnocení kvalifikovaných kolegů roste silná nespokojenost. (…) Učitelé na univerzitách, které jsou navíc vázány na velká města s vysokými životními náklady, nemohou mít podstatně nižší platy než v regionálním školství,“ uvedl v tiskové zprávě předseda Asociace děkanů filozofických fakult a děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jan Stejskal.

„Řešení je nezbytné okamžitě, žádné strategické plány, které budou mít dopad za dlouhá léta, katastrofu nezvrátí,“ dodal.

Děkani trvají na požadavku neotevírat učitelskou profesi nepedagogům, napsali otevřený dopis

Věda a školy

„Platový problém se roky prohluboval a plně vyvstal s radikálním navýšením platů učitelů základních a středních škol. S energetickou krizí však přestal být únosným a na filozofických fakultách hrozí dokonce snižování mezd, které jsou již nyní pod úrovní mezd učitelů v regionálním školství,“ upozorňuje dále asociace.

Celý sektor podle ní přestává být atraktivní pro mladé lidi. „A není se čemu divit. Za stávajících podmínek přestává být vůbec možné uživit se jako pedagog na filozofické fakultě. Na dítě či například hypotéku můžete v začátcích kariéry rovnou zapomenout,“ vysvětluje expert na média z Univerzity Palackého v Olomouci Zdenek Sloboda.

Odchod do komerční sféry i na ZŠ

Mnozí akademici, kteří se věnují humanitním a sociálněvědním oborům, podle zástupců asociace z vysokých škol odcházejí pracovat do komerční sféry nebo na základní a střední školy, kde platy v posledních letech rostly. Podle pracovníků filozofických a dalších fakult poskytujících humanitní a sociálněvědní vzdělání hrozí, že tyto obory budou mít málo učitelů a budou muset omezovat výuku.

Rada vysokých škol vyzývá k řešení podfinancování veřejných univerzit

Věda a školy

Podle Mariany Machové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) činí měsíční hrubý plat docentky na pražské fakultě 32 400 korun. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání v ČR byl v loňském třetím čtvrtletí podle Českého statistického úřadu 40 259 korun.

Děkanka FF UK Eva Lehečková označila nynější situaci za kritickou. V porovnání s učiteli v nižších stupních vzdělávacího systému je podle Stejskala nyní nejhorší platové ohodnocení odborných asistentů.

Zastaralý systém hodnocení oborů?

V loňské petici VŠ učitelé vyzvali vládu k lepšímu financování svých oborů a upozornili rovněž na nepoměr v odměňování pracovníků jiných univerzitních fakult. Nerovnosti podle nich vyplývají ze zastaralého systému hodnocení ekonomické náročnosti oborů, který vznikl začátkem 90. let.

Univerzita Karlova a VŠE připravily kurz pro zájemce o práci v orgánech EU

Věda a školy

„Tento systém vychází z předpokladu, že humanitním a společenským oborům k práci postačí tužka a papír, to už ale zdaleka není pravda. Technologie od té doby výrazně pokročily a už i humanitní vědci ke své práci využívají laboratoře a technologicky náročné přístroje. Typicky například archeologie, psychologie, ale i jazyky, využívající například přenosové tlumočnické zařízení a podobně,“ uvedl děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity Robert Antonín.

Ministr přislíbil vznik pracovní skupiny

Děkani filozofických fakult se již dříve obrátili na ministra školství Vladimíra Balaše (STAN), který v lednu přislíbil vytvoření pracovní skupiny, jež má za úkol navrhnout řešení.

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová dříve ČTK sdělila, že o rozdělení peněz na mzdy svých pracovníků rozhodují univerzity samy. Na vzdělávání na veřejných vysokých školách je na letošní rok podle MŠMT určeno asi 30,9 miliardy Kč, loni hospodařily se zhruba 28,6 miliardy. Další peníze podle mluvčí plynou univerzitám z dotací např. na výzkum a vývoj.

K řešení podfinancování vyzvaly i Rada vysokých škol (RVŠ) a Česká konference rektorů. Rada ve své zprávě uvedla, že medián hrubé měsíční mzdy odborného asistenta na veřejné vysoké škole byl v první polovině loňského roku 43 400 Kč, což bylo o 2500 Kč méně než v roce 2021. Medián pro učitele ve střední škole činil podle RVŠ loni 47 250 Kč.

Univerzita Karlova prověřuje své smlouvy s vysokými školami v Číně

Věda a školy

Masarykova univerzita postavila mimo výuku dva pedagogy kvůli údajnému obtěžování

Domácí

Zdroj