Instagram vylepšil nástroje pro přispívání dobročinným organizacím a zavedl skupinové sbírky

1 měsíc starý 10
https://images.unsplash.com/photo-1567427017947-545c5f8d16ad?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=695&q=80V roce 2019 do Instagramu přibyly tzv. dárcovské samolepky umožňující uživatelům zaslat neziskovým organizacím finanční dar...
Zdroj