Istanbulská úmluva bude platit po celé EU, schválili europoslanci. Česko s ratifikací váhá

6 měsíce starý 26

Evropský soudní dvůr ve svém stanovisku z 6. října roku 2021 potvrdil, že Evropská unie může Istanbulskou úmluvu ratifikovat i v případě neexistence jednomyslnosti. Rada proto požádala Evropský parlament o souhlas s tímto postupem a dokončením procesu ratifikace. Europorlament mu dal zelenou stejně jako Soudní dvůr EU.

„Roky nátlaku Evropského parlamentu na Radu byly úspěšné: dnešní hlasování je obrovským krokem k boji proti násilí na ženách. Rada nakonec Istanbulskou úmluvu ratifikuje po šesti letech patové situace. To je velký úspěch pro Evropský parlament, ale v první řadě pro ochranu žen a dívek,“ uvedla Monika Vana, rakouská europoslankyně za zelené.

Přistoupení se týká pouze omezeného rozsahu, který spadá do kompetencí EU.

ČTĚTE TAKÉ: V prevenci násilí na ženách zaostáváme. Babiš ani nezná pojem gender, říká právnička

Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě nezbavuje členské státy povinnosti ratifikovat úmluvu samy. Poslanci opakovaně vyzvali zbývajících šest zemí – Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko – aby úmluvu bezodkladně ratifikovaly.

„Je ostuda, že šest členských států stále neratifikovalo Istanbulskou úmluvu. Tady musí být větší tlak. To je však pro ratifikační rozhodnutí Rady. Je dobře, že Rada konečně ustupuje a ratifikuje tento důležitý standard v boji proti násilí,“ dodala Vana.

Istanbulskou úmluvu podepsalo Česko v květnu 2016. Cílem je skoncovat s násilím páchaném na ženách a domácím násilí. V textu se hovoří o tzv. genderově podmíněném násilí, což jsou formy násilí, které jsou namířeny proti ženám, protože jsou ženy, nebo jsou ženy výrazně častějšími oběťmi tohoto násilí.

Úmluva, respektive její ratifikace, polarizuje společnost.

Zdroj