Italský novinář Giulio Meotti na serveru Gatestone institute upozornil, že západní elity cíleně podporují masovou imigraci do Ev...

před 5 měsíce 78
Italský novinář Giulio Meotti na serveru Gatestone institute upozornil, že západní elity cíleně podporují masovou imigraci do Evropy a není to v žádném případě konspirační teorie. Evropské obyvatelstvo vymírá a nahrazují ho imigranti z Afriky a muslimských zemí. Západní Evropa se mění v Afriku a Arábii. Dokazují to jasně statistická data. „V sázce je osud celého Západu. Evropané se musí naléhavě rozhodnout, zda chtějí své země transformovat na jinou kulturu,“ upozornil Meotti. Hnutí SPD nechce, aby naše země dopadla stejně jaké západní Evropa, kde v některých městech mají imigranti již většinu a kde má populace mimoevropského původu získat dle demografů většinu během desítek let. Proto se musíme postavit proti diktátu EU a globalistů!

Ve Francii mají nyní obyvatelé neevropského původu ve věkové kategorii 0 až 4 roky téměř třetinový podíl (29,6 %), ve věkové kategorii 18 až 24 let je jejich podíl 17,1 %, ve věku 40 až 44 let 18,8 %, ve věku 60 až 64 let 7,6 % a ve věku nad 80 let 3,1 %. Tato čísla nedávno
publikoval francouzský Národní ústav pro statistiku a ekonomická studia (INSEE), který zkoumal poslední tři generace. 16,2 % všech dětí ve Francii ve věku od 0 do 4 let jsou děti nebo vnoučata imigrantů z Maghrebu; 7,3 % jsou děti a vnoučata imigrantů pocházejících ze zbytku Afriky a 4 % jsou potomci imigrantů z Asie.

Bývalý belgický senátor Alain Destexhe ve své knize Immigration et Intégration: avant qu'il ne soit trop tard ("Imigrace a integrace: Než bude příliš pozdě") uvedl, že Belgie v letech 2000–2010 přijala více než 1 milion imigrantů, přičemž počet obyvatel Belgie činil 11 milionů. Belgický akademik a ekonom Philippe Van Parijs v rozhovoru publikovaném 5. září 2022 v deníku De Standaard poznamenal: "Brusel už není Belgie." Van Parijs provedl demografickou studii a jeho zjištění překvapí jen ty, kteří chtějí zůstat slepí. Během deseti let se podíl obyvatel Bruselu, jejichž oba rodiče mají belgické občanství, snížil z 36 na pouhých 26 %. "Minimálně tři čtvrtiny obyvatel Bruselu mají imigrační původ. V Bruselu žije více obyvatel marockého původu než Vlámů a Valonů."

Kanada (40 milionů obyvatel) si v oblasti imigrace nyní klade rekordní cíle a plánuje do roku 2025 přijmout dalších 1,45 milionu legálních přistěhovalců. Deník New York Times napsal, že ve dvou největších kanadských městech – Torontu a Vancouveru – by již za deset let mohly tvořit etnické menšiny 60 % obyvatelstva.

Nové oficiální britské údaje ukazují, že z lidí žijících v Anglii a Walesu se narodilo v zahraničí 10 milionů lidí (každý šestý); od roku 2011 jejich počet vzrostl o 2,5 milionu, a to navzdory vládním slibům, že se pokusí imigraci omezit. V současné době je 90 % demografického růstu Velké Británie generováno imigrací.

Jen v roce 2015 přijalo Švédsko 163 000 imigrantů, což odpovídá 1,65 % jeho celkové populace. V kombinaci s dalšími roky se jedná o demografickou revoluci: V roce 2015 se přibližně 17 % švédského obyvatelstva narodilo v zahraničí.

"Švédský parlament v roce 1975 jednomyslně rozhodl, že Švédsko je multikulturní zemí," napsal Kyösti Tarvainen, profesor helsinské Aaltovy univerzity. "V té době tvořili více než 40 procent imigrantů moji krajané Finové. Situace se však změnila: v roce 2019 se podíl nezápadních imigrantů zvýšil na 88 procent a polovinu (52 procent) všech imigrantů tvořili muslimové. V populaci imigrantů tedy došlo k obrovské kulturní změně, neboť místo Finů se největší skupinou stali muslimové... při současné úrovni imigrace se etničtí Švédové stanou v roce 2065 menšinou."

Demografické změny v evropské zemi, která se nechala pohltit neevropskými imigranty, jsou rychlé, často extrémně rychlé. Francouzská demografka Michèle Tribalat napsala:
"Malmö mělo k 31. prosinci 2016 328 000 obyvatel, Lessebo mělo ke stejnému datu téměř 8 800 obyvatel. Lessebo je město vzdálené 230 km severovýchodně od Malmö. V roce 2002 měli děti narozené manželským párům (z nichž se alespoň jeden z partnerů narodil v zahraničí) v Malmö 48% podíl, zatímco v Lessebo měli podíl jen 12 %. O 14 let později v roce 2016 se situace vyrovnala – v Malmö byl jejich podíl 58 % a v Lessebo 57 %."

Tino Sanandaji, švédský ekonom kurdsko-íránského původu, který napsal bestseller Mass Challenge (Masová výzva, čti Masový problém) o tom, jak se Švédsko v důsledku multikulturalismu hroutí, poznamenal, že "přestože by nám to někteří ideologicky zaslepení historici chtěli namluvit, tak Švédsko nikdy nebylo zemí imigrace."

"Švédsko bylo dlouho homogenní zemí a teprve v posledních desetiletích začalo přijímat velké množství neevropských uprchlíků. Do roku 1985 mělo Švédsko velmi málo nezápadních migrantů – pouze 2 % obyvatel, protože sociální demokraté, kteří byli u moci před rokem 1968, byli v těchto otázkách poměrně konzervativní stranou. Švédští politici se však zradikalizovali a v druhé polovině 80. let 20. století začala vláda přijímat velké množství migrantů. V letech 1985–2015 byla imigrace azylantů ve Švédsku v přepočtu na obyvatele asi čtyřikrát vyšší než v jiných západoevropských zemích, takže podíl obyvatelstva nezápadního původu za toto období vzrostl z 2 % na 20 % celkové populace. Tehdejší vlády věřily, že se švédský systém sociálního zabezpečení vyhne problémům, které byly již tehdy pozorovány ve Francii i dalších evropských zemích. Fakta ukázala, že se mýlily, ale trvalo dlouho, než si to přiznaly."

Před dvaceti lety vydala Organizace spojených národů dokument s názvem "Náhrada migrací: Je to řešení úbytku a stárnutí populace?". Nebyla konspirační teorie, byl to propracovaný pracovní plán pro západní demokracie, které se potýkají se stárnutím populace. A dnes je to mainstreamová politika. Stačí si přečíst, co tento měsíc řekl nositel Nobelovy ceny za ekonomii Richard Thaler: "Potřebujeme více imigrantů, abychom mohli platit důchody."

Hnutí SPD nechce, aby naše země dopadla stejně jaké západní Evropa, kde v některých městech mají imigranti již většinu a kde má populace mimoevropského původu získat dle demografů většinu během desítek let. Proto se musíme postavit proti diktátu EU a globalistů!

Přečtěte celý článek