Jaderný zmocněnec navrhl odložit tendr. Ministr Havlíček chce jeho odvolání

5 měsíce starý 11

Jaderný zmocněnec navrhl odložit tendr. Ministr Havlíček chce jeho odvolání

Redakce už informovaly, že ministr průmyslu Karel Havlíček se navzdory varování tajných služeb rozhodl v rámci jaderného tendru oslovit i ruský Rosatom. Ještě ve čtvrtek plánoval Rusům bez schválení vládou poslat bezpečnostní dotazník a část zadávací dokumentace.

Po kritice opozice, ale také ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), kteří to označili za faktické přizvání Ruska do tendru a ohrožení národní bezpečnosti, Havlíček slíbil, že věc v pondělí projedná bezpečnostní rada státu a následně vláda. A trval na tom, že nejde o začátek tendru, ani přizvání Ruska do něj.

Dle zjištění Aktuálně.cz a Respektu Havlíček vládě zvažuje navrhnout také odvolání vládního jaderného zmocněnce Jaroslava Míla, tedy člověka, který je pro přípravu tendru za minimálně 200 miliard korun klíčový.

Míl totiž v dopise bezpečnostní radě státu, na jejíž pondělní zasedání nebyl pozván a o níž se dozvěděl z médií, Havlíčkův postup, který zahrnoval rozeslání bezpečnostního dotazníku Rosatomu, kritizoval.

V dopise, který mají redakce Aktuálně.cz a Respektu k dispozici, Míl píše, že počítal Míl s tím, že stát bude postupovat dle jednání, které 11. března vedl ministr průmyslu Karel Havlíček. To s rozesíláním bezpečnostního dotazníku ani zadávací dokumentace nepočítalo.

ČEZ ale následně 19. března s požadavkem na bezpečnostní posouzení, které  podle Míla v konfliktu s původním plánem a bylo připraveno "bez konzultace s týmem vládního zmocněnce".

"Jde o krok, který je v rozporu se schválenou strategií, věcným a časovým plánem a jako takový by výrazně narušil věrohodnost do té doby deklarovaného postupu ze strany státu," napsal v dopise jaderný zmocněnec. "Zvažme, zda není lepší celý projekt pozastavit a vrátit se k němu až po volbách, kdy může získat dlouhodobou politickou podporu," dodal Míl.

Zároveň doplnil, že "předložený záměr, tak jak je formulován, ohrožuje schopnost České republiky obhájit svůj postup při eventuálních soudních sporech vyvolaných z titulu žalob ze strany protijaderných států," uvedl.

Míl varoval předtím, aby stát posílal zájemcům o dostavbu Dukovan zadávací dokumentaci. "Předejdeme tím zbytečnému sporu, že se jedná o zahájení zadávacího řízení," uvedl. Poslední verze zadávací dokumentace podle něj rozmělňuje bezpečností zájmy České republiky.

"Pokud nejsme připraveni vrátit se k původnímu záměru a vypsat výběrové řízení s tím, že oslovíme ty dodavatele jaderných technologií, které jsou v České republice považováni za důvěryhodné a bezpečné, je nutné investorem zaslaný dokument v řadě oblastí změnit tak, aby fakticky nevedl ke snižování úrovně zajištění bezpečnostních zájmů ČR a zároveň aby nevedl ke zpochybnění postupu na straně státu při jednání s EK," dodal Míl.

Havlíček následně podle usnesení, které mají redakce k dispozici, plánoval navrhnout vládě jeho odvolání. "Důvodem je zejména absence patřičného bezpečnostního osvědčení fyzické osoby, které se ukázalo být podmínkou pro výkon funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku; dále opakované překročení mandátu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, který spočívá zejména v koordinační a odborné činnosti, i přes vícero upozornění ze strany ministra průmyslu a obchodu," napsal vládním kolegům Havlíček.

Jak odpolední jednání ministrů dopadne a zda o něm skutečně budou rozhodovat, není jasné.

Existenci dopisu Míl Aktuálně.cz a Respektu potvrdil. O tom, zda vláda hlasuje o jeho odvolání, ale nevěděl. "Na Bezpečnostní radu státu jsem poslal z titulu své funkce odborné stanovisko k bezpečnostnímu dotazníku. Je možné, že se ne všichni cítili komfortně, protože to nenaplňovalo jejich zájmy," dodal Míl.

Zdroj