Jak bude do budoucna vypadat česká myslivost? V rámci projednávání zákona o myslivosti chceme ve spolupráci s organizacemi, kter...

3 měsíce starý 19
Jak bude do budoucna vypadat česká myslivost? V rámci projednávání zákona o myslivosti chceme ve spolupráci s organizacemi, které sdružují lesníky, zemědělce, vlastníky půdy, myslivce či ochranáře především nastavit lepší podmínky pro lesní hospodáře. Jde nám o to, aby lesní hospodáři mohli účinněji řešit škody na porostech způsobené přemnoženou zvěří. Zároveň je podle nás důležité vrátit myslivecké hospodaření na státních honitbách do rukou lesních hospodářů a vytvořit prostor pro koexistenci spolkové, profesionální a vlastnické myslivosti.

„Podporujeme ministerskou novelu zákona o myslivosti, která přináší zjednodušení zákona, zvyšuje efektivitu některých opatření a také zavádí prvky digitalizace. Novela ale opomíjí řešení tří bolavých a dlouho přehlížených problémů, což se pokusíme našimi návrhy napravit: jak zajistit, aby úbytek myslivců neohrozil výkon myslivosti, jak snížit negativní dopady přemnožené zvěře zejména na velké plochy lesů obnovujících se po kůrovcové kalamitě a jak 31 let po revoluci reflektovat změněné majetkové poměry ve vztahu k vlastnictví půdy,“ shrnul aktivity Pirátů poslanec Radek Holomčík.

„Na Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny jsem včera uspořádala videokonferenční kulatý stůl k novele zákona o myslivosti, kterého se účastnilo 76 lidí. Z diskuse bylo zřejmé, že současným problémům myslivosti pomůže až nový komplexní zákon. K současné novele Piráti podají řadu pozměňovacích návrhů, které kromě řešení největších rozporů ohledně práv vlastníků pozemků vůči myslivcům, zajistí i vyšší ochranu ohrožených druhů živočichů a zvířat před týráním,“ popsala pirátská předsedkyně výboru a poslankyně Dana Balcarová.

Zdroj