Jak Kreml bojuje proti euroislámu

3 měsíce starý 12

30. 11. 2022

čas čtení 2 minuty

Euroislám vznikl jako výsledek snah muslimských menšin v evropských zemích najít modus vivendi s většinou. Ale nyní se stal nástrojem, který západní vlády nasadily proti islámu a všem zemím jako Rusko, které se snaží chránit tradiční hodnoty, tvrdí Kirill Semjonov.

Specialista na islám v Ruské radě pro mezinárodní záležitosti tvrdí, že muslimové, kteří propagovali euroislám, původně dospěli k přesvědčení, že pouze západní systém hodnot a západní politický systém bude schopen zajistit muslimům důstojnost, pokrok a rozvoj.

Ti, kdo přijali euroislám, se ale podle Semjonova ve skutečnosti stali propagátory evropských hodnot a evropských názorů a v podstatě jsou segmentem evropské společnosti - podobně jako zelení, levice, pravice nebo LGBT.

Muslimové v Rusku, kteří přijímají euroislám, tak zároveň poškozují svou víru a ohrožují Rusko, protože prosazují západní hodnoty v rozporu s oběma. Euroislám je past, kterou Západ na muslimy nastražil, a ruští muslimové spolu se všemi ostatními skutečně věřícími se jí musí vyhnout.

Mnoho muslimů v Evropě a většina v Rusku chápe tuto hrozbu a vidí, že euroislám je podporován Ukrajinou a NATO jako součást jejich boje proti Rusku. Ti, kteří upadli do této „pasti“, musí být zachráněni a přivedeni zpět ke skutečné víře a k obraně tradičních hodnot.

Může se to zdát jako okrajový problém, který vyvstal kvůli konfliktu mezi Ruskem a Západem kvůli Putinově válce na Ukrajině. Ale ve skutečnosti upomíná na něco dřívějšího a z pohledu mnoha muslimů v Ruské federaci ještě osudovějšího pro jejich přežití.

Na konci éry původního ruského impéria se někteří muslimové, zejména v Tatarstánu, snažili o modernizaci islámu. Byli to takzvaní Džadídové a získali mnoho stoupenců po celé zemi. Ale poté, co se bolševici chopili moci, zaútočili na Džadídy a udělali vše, co mohli, aby zničili modernizátory a posílili islámské reakcionáře.

Bolševická kalkulace byla jednoduchá: Když náboženství vypadalo archaicky a reakčně, rychle ztrácelo podporu. Výsledkem bylo, že sovětský stát potlačoval modernizátory ještě vehementněji než muslimské představitele obecně. A do jisté míry tato strategie fungovala.

Zdroj v ruštině: ZDE

399

Zdroj