Jste konzerva jako většina, nebo střelec? Otestujte svůj vztah k riziku

4 měsíce starý 21

Češi jsou konzervy. 80 procent lidí, kteří nenechávají své peníze nečinně ležet na účtu, ale snaží se dosáhnout lepšího výnosu pomocí investování, se drží při zemi. Typicky nakupují dluhopisové nebo smíšené podílové fondy.

Zbylá pětina má s investováním víc zkušeností a umí si tak mentálně lépe poradit s rizikem, že o investované peníze částečně nebo zcela přijdou. Typicky nakupují akciové podílové fondy.

To vyplynulo z vyhodnocení investičních dotazníků, které vyplnilo takřka půl milionu investičních klientů České spořitelny, uvedl mluvčí banky Filip Hrubý.

Jestli se řadíte mezi většinu, nebo jste odvážnější, si můžete nanečisto (aniž byste se rovnou chystali investovat) vyzkoušet i vy.

V dotazníku SZ Byznys najdete otázky z oblastí odborných znalostí v oblasti investic, zkušeností v oblasti investic a dále otázky o vašem finančním zázemí, včetně schopnosti nést ztráty, a vašich investičních cílech, včetně tolerance k riziku.

Data vyplněná v dotazníku SZ Byznys se nikam nenahrávají a nikdo je nesbírá. Vyhodnocení probíhá off-line přímo na vašem počítači. Vaše odpovědi slouží jen k vyhodnocení vašeho individuálního investičního profilu. Budete-li se chtít o výsledek vašeho testování anonymně podělit s ostatními, můžete hlasovat v následující anketě.

Anketa

Jaký jste typ investora podle našeho investičního dotazníku?

Konzerva / Investiční panic

Risk je (možná) zisk / Vyvážený investor

Střelec / Investiční spekulant

Celkem hlasoval 1 čtenář.

Při tvorbě investičního dotazníku se SZ Byznys inspiroval v různých finančních institucích, například u společností HV Private Investment Trust, ČSOB či Česká spořitelna. Jde pouze o základní investiční dotazník, který nepředstavuje detailní posouzení konkrétního investičního profilu. Ten si každý prodejce investic sestavuje detailněji a individuálně.

Na trhu neexistuje jeden univerzální dotazník, zákon jen firmám prodávajícím investiční poradenství nebo produkty říká, co mají u zájemců o investice zjišťovat.

„ČNB vyžaduje, aby odpovídal produktům a službám, které může firma nabízet nebo nabízí, a tedy jej má každý podle sebe. Obdobně to je u vyhodnocování klientů – každý má vlastní škály a typy klientů,“ vysvětlila šéfka Asociace pro kapitálový trh ČR Jana Brodani.

Nepřeceňujte se, radí ČNB

Co člověk riskuje, pokud dotazník nevyplní podle pravdy? V případě dotazníku SZ Byznys nic. Pokud to ale bude „naostro“ ve finanční instituci, se kterou hodlá investovat, například když zveličí své zkušenosti nebo finanční zázemí a podobně, riskuje, že mu firma doporučí rizikovější nástroje a strategie, které neodpovídají jeho skutečné ekonomické situaci ani vztahu k riziku.

„Investice jsou, stejně jako oheň, dobrý sluha, ale zlý pán, a pokud si zákazník pořídí investice, které neodpovídají jeho znalostem, zkušenostem, finanční situaci apod., může se stát, že namísto příjemného tepla z rodinného krbu mu shoří celý dům,“ upozorňuje Petra Vodstrčilová, mluvčí ČNB. Což v řeči investic znamená, že namísto možných výnosů bude zákazník řešit ztráty.

„Navíc v případě, že zákazník bude odpovídat nepravdivě, nese za toto jednání odpovědnost. Investiční zprostředkovatel při posouzení situace zákazníka vychází převážně z informací od zákazníka, vyjma zejména oblasti odborných znalostí, kde je investiční zprostředkovatel povinen ověřit skutečné a aktuální znalosti zákazníka. Proto je zcela zásadní, aby zákazníci odpovídali pravdivě, protože tím chrání hlavně sami sebe,“ doplnila mluvčí centrální banky.

Pokud zákonné povinnosti zjišťovat poměry, investiční cíle a zkušenosti zákazníka poruší firma, hrozí jí za to pokuta až do 150 milionů korun.

Zdroj