Kam se vydat za nejstarší rozhlednou v hlavním městě?

5 měsíce starý 125

Stavby a areály spojené s obdobím romantismu se u nás začaly objevovat již v druhé polovině 18. století. Mezi nejstarší patří například zámecký park ve Vlašimi s množstvím romantických a exotických staveb, jako byl Starý hrad, minaret či Čínský pavilon. Tento trend se v českých zemích rozšířil především během 19. století.  

Kromě zahrad, parků a s nimi spojených staveb, přibývaly i nejrůznější objekty zasazené do volné krajiny, které nabízely možnost pobytu v přírodě, relaxace a kochání se přírodou. Patří sem celá řada lesních altánů, chatek, ale také vyvýšených plošin či rozhleden. Početná řada jich vyrostla například v Českém ráji či Českém Švýcarsku.

Pokud bychom se chtěli vydat na rozhlednu spojenou nejen s krásnými výhledy do krajiny ale i romantickým parkem, asi by nás jako první napadla rozhledna v podobě minaretu v lednicko-valtickém areálu. Romantizující rozhlednu však najdeme i v Praze, konkrétně v městské části Praha 5 – Košíře, zvanou Cibulka.

Pokud zavítáme do Prahy a nechceme zrovna do turisty zaplněného centra a nelákají nás ani profláklá místa jako Pražský hrad nebo Petřín, je výlet do parku Cibulka ideální volbou. Čeká nás zde jednak poměrně tichý a rozsáhlý les s řadou cest a pěšin, ale také několik dochovaných staveb původního romantického parku. Mezi ty patří například bývalá usedlost Cibulka, novogotická hájovna nebo poustevna.

Mezi všemi stavbami jistě vyniká rozhledna Cibulka. Jedná se o 13 metrů vysokou kamennou věž čtvercového půdorysu zakončenou cimbuřím, která by měla připomínat věž gotického hradu. Na vrchol se lze dostat po vnějším schodišti čítajícím 76 schodů. Návštěvníkovi se tak nabídne například výhled na celý areál motolské nemocnice. Pohled na střed Prahy je dnes zastíněn zejména vzrostlými stromy a mladší zástavbou.

Věž, stejně jako celý park, začala vznikat během první poloviny 19. století. Park založil hrabě Leopold Thun-Hohenstein, bývalý pasovský biskup, který se rozhodl strávit poslední roky svého života v Praze. V roce 1817 zde zakoupil pozemky, které zveleboval až do své smrti v roce 1826. Původní usedlost nechal přestavět do podoby zámečku, zvaného Cibulka, a kolem něj vytvořil park s vycházkovými promenádami, umělou jeskyní, poustevnou či se zmíněnou rozhlednou v podobě hradní zříceniny. K jejímu otevření došlo v roce 1820. Jedná se tak o nejstarší rozhlednu na území Prahy.

Ve spodní části věže se údajně původně nacházela mechanická loutka rytíře, oděná do brnění, která pro pobavení návštěvníků vyvolávala strašidelné zvuky. Ta se do dnešních dnů bohužel nedochovala. Naopak dodnes jsou pod rozhlednou terasovitě umístěné romantizující gotické zdi s okny a portály s lomeným obloukem. Pod nimi se nachází umělá zřícenina, v jejíž prostorách je Kronos, socha řeckého boha. Romantickou atmosféru dotváří zeď porostlá břečťanem.

Kromě rozhledny nabízí park ještě jednu zajímavou stavbu, kterou je Čínský pavilon. Nachází se v nevelké vzdálenosti od zámečku na návrší v severní části parku. I on zčásti plní roli vyhlídkové věže. Jedná se o osmibokou budovu podobající do jisté míry jiným Čínským pavilonům na území Čech, například již zmíněnému ve Vlašimi. Byl vystavěn v roce 1822. Obě patra byla chráněna dvoukřídlými dveřmi a zelenými žaluziemi. Uvnitř se pak nacházely kabinety vybavené zrcadly a lustry ze skleněných perel. Na vrcholku zkosené střechy původně stál měděný Číňan držící slunečník doplněný o sadu zvonečků, které za větrného počasí zvonily.

Dodejme, že zmíněný Čínský pavilon i romantická rozhledna Cibulka prošli v nedávné době rekonstrukcí a jsou tak po letech chátrání opět zdejší chloubou, lákající k návštěvě do méně známých částí pražské metropole. Pohodlně sem lze dojet například tramvají na zastávku Kotlářka či Poštovka a odsud pěšky asi 3 až 10 minut.

Zdroj