Kde Česko začne šetřit a koho více zdaní? Komentuje ekonom Marek

6 měsíce starý 39

Celkem 55 úsporných opatření má jen letos ušetřit 70 miliard korun. Dalších 50 miliard kabinet hodlá najít na straně příjmů. Pokud by vláda opatření neudělala, schodek rozpočtu v příštím roce by byl vyšší o 94 miliard korun a v roce 2025 o 148 miliard, uvedl premiér Petr Fiala. Balíček sníží schodek v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun.

Ve stručnosti lze změny shrnout do několika zásadních bodů. Zásadní osekání dotací, zvýšení firemních daní, daně z tabáku, alkoholu a hazardu nebo daně z nemovitosti. Zvýší se také odvody živnostníků a opět se zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance. Snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) se sloučí na 12 procentech.

Největší část balíčku má tvořit seškrtání dotací. Objem státních dotací se v příštích dvou letech sníží o 54,4 miliardy korun. Z toho o 45,6 miliardy korun se dotace zkrátí už v příštím roce. Dalších 20 miliard získá rozpočet díky zeštíhlení státu – konkrétně snížením mzdových výdajů.

Vláda chce sáhnout i do daňového systému. „Zrušíme 22 daňových výjimek, významně se zkrátí daňové přiznání. DPH bude mít nově dvě sazby, což dál zjednoduší systém,“ uvedl premiér. V současné době platí tři sazby – 10, 15 a 21 procent. Nyní se snížené sazby 10 a 15 procent sloučí na 12 procent. Základní 21procentní sazba zůstane.

Ve snížení sazbě DPH bude vodné a stočné, bezlepkové potraviny, teplo, doprava, stravovací služby, vstupenky na kulturu a sport, časopisy, léky, stavební práce pro bydlení, potraviny, dětské sedačky a pohřební služby. Více zdanit chce naopak vláda alkohol nebo tabák.

Stát také zvýší daň z nemovitosti, část jejího výnosu nově půjde do státního rozpočtu. Příští rok prý takto získá dodatečných devět miliard korun.

Vláda bude postupně navyšovat minimální pojistné pro OSVČ. Po třech letech by měla hranice vyměřovacího základu odpovídat minimální mzdě. Postupný náběh rozložený do tří let budou mít i nové osoby samostatně výdělečně činné.

Dalším klíčovým bodem balíčku jsou změny v důchodovém systému. Důchodový věk by se měl nově nastavit podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Penze by měla trvat v průměru 21,5 roku. Garantovaný důchod by měl nově dosahovat 20 procent průměrné mzdy. Z toho deset procent bude základní část, na dalších deset procent se zvedne zásluhový díl. Růst důchodů tak mírně zpomalí, přesto za příštích deset let podle vlády vyroste průměrný důchod o deset tisíc korun.

„Tyto změny povedou k tomu, že i dnešní děti a vnoučata současných důchodců budou mít důchod,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Měnit se bude i daň z příjmů firem. Ta je v současnosti 19 procent a vzroste na 21 procent. Pro státní rozpočet to podle propočtů bude znamenat výnos 22 miliard korun. Změní se i daňové zatížení zaměstnanců, těm přibude nový odvod, budou si muset platit nemocenské pojištění ve výši 0,6 procenta hrubé mzdy. Státu to příští rok vynese dodatečných 11,9 miliardy korun.

Zdroj