Kdo je v zimě odpovědný za schůdnost chodníku

5 měsíce starý 20

Problematiku udržování stavu silnic a chodníků upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti, které vznikají uživatelům, vlastníkům či správci pozemní komunikace.

Zákonná úprava a náhrada škody

V zimě bývá kritický především zledovatělý povrch, na kterém může velmi jednoduše dojít k pádu. Co ale dělat, pokud je vám skutečně způsobeno nějaké zranění?

„Takové zranění může být újmou na zdraví a odpovědnost za náhradu škody je jednou z věcí, kterou zákon o pozemních komunikacích řeší,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Vánoce proprší, ochladí se na počátku ledna

Počasí

Podstatné podle ní je, zda ke škodě došlo v souvislosti se závadným stavem pozemní komunikace. Zákon totiž předem vylučuje odpovědnost za škodu, která je způsobena stavem stavebním nebo dopravně-technickým.

Opačná je však situace, pokud závada ve schůdnosti komunikace není odstraněna. Zákon stanoví povinnost vlastníka závadu ve schůdnosti chodníku odstranit, ledaže by to nebylo v mezích jeho možností.

Pokud je závada způsobena povětrnostními podmínkami, je nutné ji podle zákona alespoň zmírnit nebo na ni předepsaným způsobem upozornit.

V případě, že se však jedná o komunikaci či chodník tzv. malého významu, zde není povinnost schůdnost odstraňováním sněhu a náledí zajišťovat. Vlastník je pak ale povinen označit pozemní komunikaci, aby bylo zjevné, že se neudržuje.

„Zákon ovšem stanovuje, že výše uvedené povinnosti může mít místo vlastníka pozemní komunikace na starosti její správce, pokud je správou komunikace pověřen. Pak je nutné se s požadavkem náhrady škody obrátit přímo na správce. Za splnění povinnosti k náhradě škody ze strany správce však stále ručí vlastník pozemní komunikace,“ upozorňuje Hekšová.

Tuhé mrazy, ledovka i silný vítr. Počasí se předvede, varují meteorologové

Počasí

Zdroj