Kdy odejít do důchodu: na konci roku, nebo na začátku příštího?

4 měsíce starý 80

Na druhou stranu, pokud si necháte důchod přiznat až v roce 2023, bude vypočten podle vyšších parametrů. Obvykle bývá výhodnější odložit přiznání důchodu na nový rok. Jak ale upozorňuje Martin Kohoutek z důchodové poradny Duchodspravne.cz, letošní přelom roku je výjimkou a výhodnější přiznání důchodu bude koncem roku 2022.

Průměrný důchod bude od ledna 19 500

Domácí

Rozdíl ve výši důchodů si ukážeme na dvou příkladech:

  • Pan Petr se narodil 2. 6. 1959 a celý život měl výrazně podprůměrnou mzdu. Při přiznání předčasného důchodu ke dni 31. 12. 2022 by získal důchod ve výši 7319 korun. Výše důchodu je uvedena včetně mimořádné valorizace důchodu v červnu a v září, která se vztahuje i na důchody přiznané kdykoli během roku 2022. Důchod pana Petra by byl navíc od ledna 2023 zvýšen díky řádné valorizaci důchodu na 7634 korun. Pokud odloží přiznání důchodu na 1. 1. 2023, získá důchod 7150 korun. To je o několik stokorun méně. U vyšších důchodů je rozdíl výraznější.
  • Pan Pavel se narodil ve stejné datum 2. 6. 1959, ale celý život měl jen mírně podprůměrnou mzdu. Při přiznání předčasného důchodu ke dni 31. 12. 2022 by získal důchod ve výši 20 890 korun (včetně mimořádných valorizací). Od ledna 2023 by se důchod zvýšil na 21 897 korun. Pokud odloží přiznání důchodu na 1. 1. 2023, získá důchod 19 505 korun. To už je rozdíl několik tisíc ve prospěch přiznání důchodu v prosinci 2022.

Výpočtová zamítačka

Výplata předčasného důchodu není slučitelná například s klasickým zaměstnáním (s důchodově pojištěnou výdělečnou činností). Jak to tedy udělat, když chcete stihnout valorizace důchodů, ale chcete pokračovat v zaměstnání i  nadále? Určitě nedávejte jen kvůli tomu výpověď. Výhodnější je zvolit postup tzv. výpočtové zamítačky.

Čím dál víc Čechů chce do předčasného důchodu, i když budou brát méně

Finance

„Při výpočtové zamítačce si necháte přiznat předčasný důchod ještě v roce 2022, například koncem roku, vhodné datum je i 31. 12. 2022. Při sepisování žádosti o důchod uvedete, že si nepřejete, aby vám byl předčasný důchod vyplácen z důvodu pokračujícího výkonu důchodově pojištěné výdělečné činnosti (např. zaměstnání),“ vysvětluje Kohoutek. Na předčasný důchod, i když by nebyl vyplácen, by se vztahovaly všechny tři valorizace – dvě mimořádné (letos v červnu a v září) a řádná od ledna 2023.

„Až budete v roce 2023  končit s důchodově pojištěnou činností nebo dosáhnete řádného důchodového věku, požádáte o uvolnění výplaty předčasného důchodu,“ dodává Kohoutek.

Předčasný důchod by byl navýšen o valorizace a  také za výdělečnou činnost od 31. prosince 2022. Díky výdělečné činnosti získáte další odpracovanou dobu, která se započítá do důchodu, a mohli byste získat i nižší krácení předčasného důchodu za předčasný odchod. Výhodnost výpočtové zamítačky si ukážeme opět na příkladu.

  • Pan Jiří narozený 2. 10. 1959 má nárok na řádný starobní důchod 2. 10. 2023 a bude do té doby v zaměstnání. Kdyby zvolil klasicky přiznání důchodu k řádnému datu 2. 10. 2023, získal by důchod ve výši 19 241 korun. Předčasný důchod přiznaný ke dni 31. 12. 2022 by činil 19 366 korun (včetně mimořádných valorizací), od ledna pak 20 295 korun, což je podle Kohoutka dokonce více než při přiznání důchodu v řádném termínu. Kdyby pan Jiří využil výpočtové zamítačky, nechal by si přiznat předčasný důchod ke dni 31. 12. 2022. Pokračoval by v zaměstnání a o uvolnění výplaty důchodu by požádal ke dni 2. 10. 2023, získal by důchod ve výši 21 591 korun. Předčasný důchod přiznaný ke dni 31. 12. 2022 (následně nevyplácený) přestane být krácený za předčasný odchod – zde o 3,6 procenta (z výpočtového základu) a navíc pan Jiří získá další 46. ukončený rok doby důchodového pojištění, to je o 1,5 procenta (z výpočtového základu) k důchodu navíc.

Kdy je vhodný předdůchod a jak se na něj připravit

Finance

„Výpočtová zamítačka je tak výhodným postupem, jak stihnout letošní valorizace důchodů a zároveň „odejít“ do důchodu až v roce 2023,“ radí Kohoutek.

Samozřejmě můžete výpočtové zamítačky využít nyní a  uvolnění výplaty důchodu naplánovat až na rok 2024 či 2025. Budou se vás týkat dvě letošní mimořádné valorizace, valorizace od ledna 2023 a  valorizace během roku 2023 (pokud budou) a případně valorizace od ledna 2024. Na druhou stranu přijdete o možnost nechat si přiznat důchod v  roce 2024 podle vyšších parametrů.

Co bude výhodnější, nelze nyní podle Kohoutka říct, protože není znám vliv přelomu roku 2023/2024.  Dlouhodobá výpočtová zamítačka v sobě skrývá jedno úskalí. Předčasný důchod se navyšuje pouze za výkon důchodově pojištěné výdělečné činnosti. Kdyby pan Jiří z příkladu skončil v zaměstnání koncem ledna 2023 a do nového nastoupil až 5. února, tato pauza by mu zkrátila důchod o 0,9 % (z výpočtového základu) – jako kdyby odešel do předčasného důchodu až 90 dní před řádným nárokem.

Toto zkrácení je již trvalé. Výpočtovou zamítačku mohou použít i osoby samostatně výdělečné činné. V  jejich případě je to ale komplikovanější. Mimo jiné přiznáním předčasného důchodu (i když bude výplata pozastavena) se z hlavní samostatné výdělečné činnosti stane vedlejší samostatná výdělečná činnost a je třeba pohlídat, aby vznikla účast na důchodovém pojištění (z vedlejší činnosti to není vždy automatické).

Počítají se jen celé roky pojištění

„V některých případech výpočtová zamítačka výhodná být nemusí, nemusí být výhodné ani přiznání důchodu v roce 2022. Naopak může být výhodnější odložit přiznání předčasného důchodu například při pobírání podpory v  nezaměstnanosti, invalidního důchodu, předdůchodu, apod. To pak záleží na individuální situaci pojištěnce,“ doplňuje Martin Kohoutek.

Od ledna se důchod zvýší i o výchovné

Finance

Výpočtovou zamítačku, stejně jako klasické přiznání důchodu, je výhodné naplánovat s vhodně ukončeným rokem pojištění. Do důchodu se totiž počítají jen ucelené roky doby důchodového pojištění. Pokud někdo získáte např. 44 let a 350 dní, do důchodu se započítá 44 let. V takovém případě by bylo vhodné ještě odchod do důchodu odložit a získat dalších 15 dní k ukončení 45. roku pojištění.

Zdroj