„Kdybych nešla platit odpad, tak to ani nevím.“ Lidé zjišťují, že mají doma přihlášené cizince

2 týdny starý 72

Letošní platba za místní poplatky odhalila Petru Horčičkovi z Uherska na Pardubicku, že by měl zaplatit za víc lidí, než kolik v jeho domácnosti opravdu bydlí. Při platbě za komunální odpad, vodné a stočné měl totiž připlácet za jednoho člověka navíc.

Kromě pěti členů jeho rodiny byl v domě přihlášený k pobytu i cizinec ukrajinské národnosti, se kterým se Horčička nikdy nesetkal.

Po úředním kolečku – od místního obecního úřadu a městského úřadu v Holicích, pod které malá obec spadá, až po cizineckou policii, Ministerstvo vnitra a Generální inspekci bezpečnostních sborů – se mu podařilo zajistit, aby pobyt cizinci vymazali.

„Kdyby nebylo placení poplatků, tak na to ani nepřijdu. Už u mě nikdo další nahlášený není, ale nikde mi neřekli, kdo a kdy ho přihlásil a kdo ho odhlásil. Nedostal jsem ani kontakt na toho člověka,“ vysvětlil Horčička.

Když se snažil situaci řešit přes oddělení klientského centra Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, dostal pouhé doporučení, jak na to.

„Ubytovatel, který chce požádat o zrušení místa hlášeného pobytu cizince, musí žádost o zrušení místa hlášeného pobytu zaslat na vyplněném tiskopise společně se správním poplatkem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, žádost však lze zaslat do datové schránky Ministerstva vnitra, podat osobně či prostřednictvím zmocněného zástupce na pracovišti odboru azylové a migrační politiky,“ stojí ve vyjádření klientského centra.

Obecní úřad Uhersko ani Městský úřad Holice se do doby vydání článku k situaci nijak oficiálně nevyjádřily. Pouze nejmenovaná zaměstnankyně úřadu v Holicích po telefonu potvrdila, že s panem Horčičkou mluvila a o problému ví.

Obdobná situace se však přihodila i Lence Stochové ze stejné obce. „Kdybych nešla platit odpad, tak to ani nezjistím. Nás je doma nahlášených pět a zjistila jsem, že jako šestý člověk je tam nahlášený cizinec. Absolutně jsem nevěděla, kdo to je,“ popisuje svoji zkušenost.

Ještě minulý rok přitom platila poplatky pouze za členy své domácnosti, které zná. Usuzuje proto, že ke změně muselo dojít v průběhu ročního období. „Vymazání bydliště jsem dosáhla, ale byl to boj,“ doplňuje Stochová.

Obec Uhersko

Leží 20 kilometrů východně od Pardubic na trati mezi Pardubicemi a Chocní. V obci trvale žije 292 obyvatel.

Uhersko spadá pod Holice, kde žije přibližně 6,5 tisíce lidí.

Nejedná se přitom jen o aktuální problém. Při sčítání lidu v roce 2021 na stejnou věc přišla paní Kellerová z Uherska. Také měla doma přihlášeného cizince, kterého nezná. „Byla jsem naštvaná a úplně nepříčetná, ale vyřešili jsme to a teď už je to v pořádku,“ říká.

„Před legislativním zakotvením praxe, kdy musí žádost o dočasnou ochranu cizinců zahrnovat i potvrzení o zajištění ubytování, které je podepsané majitelem nemovitosti, kde je cizinec ubytovaný, se vyskytly případy, kdy majitelé nemovitostí nevěděli, že na svých adresách mají nahlášené osoby s udělenou dočasnou ochranou,“ připouští mluvčí Ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Dál popisuje, jak má majitel nemovitosti v takovém případě postupovat. „Má-li tedy držitel dočasné ochrany na území České republiky nahlášenou adresu u majitele nemovitosti, který si není této skutečnosti vědom, nebo pokud se cizinec odstěhuje a takovou změnu sám nenahlásí, může tuto skutečnost nahlásit majitel nemovitosti,“ uvádí Krátoška.

Zrušení adresy držitelů dočasné ochrany se dá řešit třemi způsoby. Buď osobně na pobočkách Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, nebo formou čestného prohlášení.

To je pak nutné poslat datovou schránkou nebo doporučeně poštou na pobočky Odboru azylové a migrační politiky podle hlášeného místa bydliště.

Obsahovat by pak mělo informace o přihlášeném cizinci, jako je jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a také informace o ubytovateli. A to včetně příslušné adresy a jeho podpisu. 

V takových případech však ubytovatel nedostane zpětnou vazbu, zda opravdu došlo ke zrušení hlášené adresy cizince v systému.

„Pokud se nejedná o držitele dočasné ochrany, ale o cizince, kteří pobývají v České republice na základě jiného pobytového oprávnění, platí, že je nutné ve věci rušení hlášené adresy bydliště cizince postupovat jinak,“ doplňuje Krátoška. Odkazuje pak na formuláře na webu Ministerstva vnitra.

Zdroj