Když Rampula řídil Vrchní státní zastupitelství v Praze, odposlouchávala ho policie

2 měsíce starý 19

 ČTK

Vlastimila Rampulu posadil do křesla vrchního státního zástupce v Praze v únoru 2007 tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Úřad pod jeho vedením během následujících let proslul tím, že nebyl důsledný v rozkrývání citlivých kauz s přesahem do politiky. Tehdy čerstvý nejvyšší žalobce Pavel Zeman v březnu 2011 Pospíšilovi navrhl, aby Rampulu zbavil funkce. Pospíšil mu za sedm měsíců vyhověl.

Rampula však na čas své odvolání zvrátil, v únoru 2012 uznal soud jeho žalobu a Rampula se řízení Vrchního státního zastupitelství v Praze ujal znovu. Bylo to 17. února. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, o dva týdny později dostala policie povolení k nasazení operativní techniky, 2. března tak rozhodl Okresní soud v Ostravě. Činného vrchního státního zástupce začal odposlouchávat Útvar pro odhalování organizovaného zločinu.

Útvar sledoval Rampulovu komunikaci při prověřování zmíněného náměstka Libora Grygárka, který byl podezřelý z nadržování Romanu Janouškovi. Švýcarská prokuratura se zabývala lobbistovým miliardovým kontem v Ženevě. Zda odposlechy zachytily v Rampulových hovorech něco nestandardního, není jasné. Každopádně po letech ho čekalo překvapení. Od soudu se dozvěděl, že ho policie měla "na uších".

Rampulův podnět Nejvyššímu soudu

Je povinností justice, když se vyšetřovaný případ pravomocně završí, aby dotčené osoby o jejich sledování vyrozuměla. Grygárkův případ s konečnou platností vyřídil soud v říjnu 2019. Rampula o odposleších dostal informaci až v období po září 2020. Letos 17. března se pak podle zjištění Aktuálně.cz bývalý vrchní žalobce obrátil na Nejvyšší soud. O týden později tam zamířil spis ke Grygárkově případu.

Rampulův podnět vyřizuje senát soudce Jiřího Pácala. Jde o senát, jenž má v Česku unikátní pravomoc. "Rozhoduje o návrzích na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Rampula chce vědět, zda nasazení odposlechů v jeho případě neporušilo zákon.

Podle informací Aktuálně.cz Nejvyšší soud vyřídil Rampulův podnět tento týden ve středu. O výsledku nemůže informovat, protože nejprve musí vypracovat jeho odůvodnění a poté ho musí Rampulovi doručit. Na odpověď si bývalý vrchní žalobce i veřejnost musí počkat. Aktuálně.cz se snažilo Rampulu zastihnout, aby získalo jeho stanovisko k případu. Telefon však opakovaně nezvedal a nereagoval ani na zaslané zprávy.

"Když se žalobce dostane do situace, kdy ho odposlouchává policie, je to katastrofa. Vypovídá to o něčem velmi špatném v tom prostředí. Žalobci jsou rozhodující mezičlánek, který může způsobit, že trestní věc k soudu ani nedojde," řekl k tomu Aktuálně.cz spoluzakladatel Nadačního fondu proti korupci Karel Randák. Je třeba dodat, že Rampula nebyl z ničeho obviněn. Neobjevil se ani v rozhodnutí o zastavení Grygárkova stíhání. 

"Na uších" Rampula i Janoušek

Odposlouchávání Rampuly se zčásti krylo s obdobím, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu kvůli vyšetřování Grygárka monitoroval komunikaci politického podnikatele Romana Janouška. Jeho hovory sledoval od února do září 2012. V červenci nasadil operativní techniku i na jeho manželku. Také Janouškovi později odposlechy napadli u Nejvyššího soudu. Instance však loni v červenci rozhodla, že proběhly v souladu se zákonem.

"Z uvedeného odůvodnění (…) použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (…) lze současně vyvodit, že se jednalo o neodkladný úkon, neboť nebylo možno jiným než skrytým, utajeným způsobem trestnou činnost dokumentovat, čímž hrozilo nebezpečí zmaření, zničení nebo ztráty důkazu, a proto tento úkon nesnesl z hlediska účelu trestního řízení odkladu," uvedl senát Jiřího Pácala.

Vlastimil Rampula skončil jako šéf Vrchního státního zastupitelství v Praze 12. června 2012. Tehdy Nejvyšší správní soud zrušil verdikt pražského městského soudu, jenž vrátil po zásahu ministra Pospíšila Rampulu do funkce. Necelé tři týdny po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu opustil Rampula soustavu státního zastupitelství úplně.

Rampula vs. Zeman

"Vlastimil Rampula (…) nejméně od roku 2008 jako vrchní státní zástupce v Praze nevyužíval svých oprávnění k řídící a metodické činnosti odboru závažné hospodářské a finanční kriminality (…) a nereagoval na četná, dlouhodobá a opakující se pochybení v postupu státních zástupců v trestních věcech, když nepřijal odpovídající organizační, metodická, personální či jiná opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků," vytýkal mu ministr Pospíšil.

Rampula se potýkal i s hlubokou nedůvěrou tehdejšího nejvyššího žalobce Pavla Zemana. V souvislosti s ním Zeman opakovaně mluvil o nedostatku profesionality. "Situace dospěla dost daleko a bohužel si myslím, že to bude znamenat buď odchod pana Rampuly, nebo můj. Pro mě je základní důvěra veřejnosti ve státní zastupitelství - a tato situace ji podkopává," řekl například Zeman koncem února 2012.

Po odchodu ze státního zastupitelství se začal Rampula živit advokacií. Je společníkem v advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři, jedním ze dvou jejích zakladatelů byl první polistopadový federální premiér Marián Čalfa. Rampula zastupoval třeba politického podnikatele Iva Rittiga nebo podnikatele Jana Kočku. Kočka nyní sedí ve vazbě kvůli obvinění z násilné trestné činnosti spojené s vydíráním.

Zdroj