Ke krajině přistupujeme s plnou zodpovědností, říká Jana Ulbrichová

před 3 týdny 42

Historie 1. Hradecké zemědělské sahá do roku 1995, kdy si tehdejší zakladatelé vybrali pro jednu z prvních zemědělských akciových společností v okrese Opava do názvu právě číslici jedna. Výraz „Hradecká“ pak odkazuje na původní sídlo společnosti ve městě Hradec nad Moravicí. Dnes hospodaří na necelých 1900 ha zemědělské půdy, prioritou je pak chov krav s tržní produkcí mléka, který čítá 540 kusů dojnic.

Jana Ulbrichová | Foto: 1. Hradecká zemědělská

„Přistupujeme ke krajině s plnou zodpovědností, stejně jako k chovu skotu, který potřebuje každodenní péči bez ohledu na dny volna,“ říká Jana Ulbrichová, předsedkyně představenstva. 

Nektarodárný úhor

Nektarodárné úhory zlepší stav půdy, říká Petr Saro, Ředitel ZBIROŽSKÉ, a. s.

Zdroj: DENÍKZemědělství je i spojení s přírodou. Co dělá 1. Hradecká zemědělská pro životní prostředí?

Nevnímáme se jen jako běžný podnikatelský subjekt, který hospodaří za účelem vytvoření zisku. Jsme zemědělci, kteří jsou každodenně v úzkém kontaktu s přírodou, a víme, co potřebuje, přesto, že nezemědělská veřejnost vnímá často naši činnost negativně. My přistupujeme ke krajině a její údržbě s plnou zodpovědností, stejně jako k chovu našeho skotu, který potřebuje naši každodenní péči bez ohledu na svátky či dny volna. Přírodě se věnujeme i jinak než jen běžnou podnikatelskou činností.

Sázíme stromy, keře i byliny. Na farmě máme květinové záhony, zvažujeme chov včel a v současné době budujeme ve středisku na dešťové kanalizaci kořenovou čističku a rybníček, který věříme, že bude bydlištěm pro drobné živočichy tak, jako je tomu u suchého poldru, který jsme u střediska vytvořili a který se stal domovem mnoha druhů brouků, ptáků a savců. Vedle bažantů jsme tu měli třeba i lišáka.

Ve spolupráci s firmou SEMIX zajišťujeme bezplatně údržbu biotopu louky u kruháče při vjezdu do Opavy, staráme se opět bezplatně o údržbu ploch okolo obecní cyklostezky. Aktivně spolupracujeme s různými spolky, například s ochranáři při vzniku broukovišť a místními mysliveckými sdruženími, kterým mimo jiné poskytujeme krmení pro zvěř v zimním období. V našem areálu máme umístěny hnízdní budky pro ohroženého sýčka obecného.

Petr Coufal je zodpovědný za chov prasat v celé skupině AGROFERT a vede i biofarmu Farma Boroví

Zvíře chované v lepších podmínkách má spokojenější život, ale i kvalitnější maso

Tato spolupráce vznikla s ochranáři sdruženými ve spolku TYTO. A v době covidu jsme jako sponzorský dar věnovali Zoo Ostrava 70 tun sena. Pravidelně čistíme obecní příkopy a provádíme ořez stromů. Pro přilehlé město a obce jsme připraveni kdykoliv nasadit naše stroje, ať už jde o pomoc s úpravou terénu, nebo provádění protipovodňových opatření. 

Umístili jste se třetí v soutěži Odpovědně ke krajině – co to pro firmu znamená a čím jste si to podle vás zasloužili?

Ocenění v celorepublikové soutěži nám udělil Zemědělský svaz ČR. Cílem této celorepublikové soutěže je podpora produkčních zemědělců, kteří hospodaří udržitelným způsobem a v souladu s přírodními principy. Členové hodnotitelské komise, kterou tvořili zástupci zemědělských výzkumných ústavů (pozn. red. VÚMOP, VÚRV), České zemědělské univerzity, ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí naší společnosti udělili 3. místo, přičemž vyzdvihly především bilanci živin a organických látek, které společnost při svém hospodaření s půdou využívá, a také aktivity spojené s údržbou stávajících krajinných prvků a vznik nových, jako je výsadba okrasných dřevin.

V praxi to mimo jiné znamená, že díky našemu chovu skotu máme dostatek organických hnojiv, o které můžeme naši půdu obohatit a zároveň se tak výrazně snižuje podíl hnojiv chemických. V minulosti jsme se stali dvakrát po sobě zemědělcem roku pro Moravskoslezský kraj. Všechna tato ocenění pro nás vyjadřují to, že naši práci děláme správně, což ale neznamená, že bychom se měli ukolébat, usnout na vavřínech a polevit. 

Pavel Baxa je už čtvrtým rokem v čele zemědělské společnosti Příkosická zemědělská,  a. s.

Měl jsem to štěstí, že zaměstnání je mi koníčkem, říká Pavel Baxa

Často se řeší mladá versus starší generace – jaký k nim má vztah vaše firma a jaký oni mají vztah k zemědělství? Je to v současné době atraktivní obor pro mladé? Nebo obecně farmářů ubývá?

Díky rozsáhlým investicím do moderních technologií, jako je například využívání GPS při obdělávání půdy, investicím do strojního parku a především živočišné výroby, jsme v minulosti nabídli spolupráci Masarykově střední zemědělské škole v Opavě. V rámci této spolupráce zajišťujeme celoroční praxi studentům, kteří se mohou takto přímo seznámit s nejmodernějšími technologiemi. Řada absolventů této zemědělské školy má po ukončení studia zájem o práci v naší společnosti, čímž se náš kolektiv 50 zaměstnanců znatelně omlazuje. Věkový průměr je 45 let, což je v případě zemědělské firmy velmi nízké číslo.

Aby se povědomí o současném moderním zemědělství co nejvíce rozšířilo, pořádáme pravidelné exkurze základních škol a příměstských táborů. Většinou alespoň jedno z dětí odchází s tím, že tady chce jednou pracovat, což nás těší. S velkou oblibou využívají naši nabídku prohlídek rovněž kluby důchodců, kteří znají zemědělství úplně jinak a ze současných nových technologií jsou mnohdy v úžasu a nevěřícně kroutí hlavou. 

Personální ředitel COOP Pavel Březina

Zemědělství by mělo být jednoznačně páteří národního hospodářství

Chováte se udržitelně – staré kravíny a prasečáky jste proměnili, plus místo jímky vytvořili čističku odpadní vody.

Naše společnost oslaví v příštím roce 30 let působení na trhu. Za tu dobu jsme prošli dlouhým vývojem, kdy jsme dospěli k centralizaci na jedno výrobní středisko v Brance u Opavy, který původně patřilo knížecímu rodu Lichnovských, jenž měl na nedalekém Hradci nad Moravicí svůj zámek a v Brance pak svůj hospodářský dvůr. Stáje však již dávno nesplňovaly podmínky welfare, tedy pohody zvířat ve stájích, takže bylo nezbytné některé přebudovat nebo postavit zcela nové.

Nefunkční objekty však nezůstaly bez využití. Jen namátkou z jednoho rozsáhlého objektu jsme vytvořili vnitřní hřiště pro amatérský cyklistický spolek ON-OFF team, kdy v zimním období mohou děti trénovat své cyklistické dovednosti, jež zúročují v soutěžích, ve kterých se umisťují na medailových místech. Z původní centrální močůvkové jímky jsme vybudovali mycí rampu s navazující biologickou čističkou, kdy při procesu čištění nejsou použity žádné chemické látky.

Čištění vod probíhá na základě fyzikálních a biologických jevů a vyčištěná voda se ukládá v zásobní nádrži vyčištěné vody k opětovnému použití. Touto investicí jsme nejen využili nepoužívaný objekt, ale také zajistili úsporu vodních zdrojů. Co se nových stájí týče, jedná se o takzvané chytré stáje, které sledují potřeby chovaného skotu. Na pohodu zvířat ve stájích je u nás kladen velký důraz.

Přečtěte celý článek