Koalice SPOLU napsala vytýkací dopis Babišovi. Sečetla v něm všechny jeho chyby poslední doby

2 měsíce starý 5

Lídři koalice SPOLU – Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala a Marian Jurečka | FOTO: archiv Občanské demokratické strany

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) napsala vytýkací dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi. Reagovali tak na několik vytýkacích dopisů, v nichž měl premiér kritizovat ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Upozornili touto formou na chyby, kterých se Babiš v poslední době dopustil.

Koalice SPOLU upozorňuje na neplnění Babišových úkolů a jeho chyby, kterých se v poslední době dopustil. „Okamžikem svého jmenování jste se zavázal plnit svědomitě a řádně všechny pracovní úkoly, dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, řádně hospodařit se svěřenými prostředky, chránit majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a šířit jeho dobré jméno a usilovat o jeho prospěch,“ píše v dopise.

Své úkoly podle nich neplní řádně a „často dokonce vůbec“. Sepsali proto dopis, v němž tyto chyby vytkli.

„V době bezprecedentní krize naprosto manažersky selháváte, namísto krizového a strategického řízení se věnujete micromanagementu a vlastnímu marketingu,

zasahujete do pravomocí a odborných záležitostí jednotlivých ministrů a ministerstev, ačkoli zcela postrádáte příslušnou odbornost,

nekomunikujete řádně dovnitř vlády ani navenek – Vaše zmatečná rozhodnutí jsou často vyhlašována na poslední chvíli, překotně měněna a nezřídka následně odvolávána pro nesmyslnost, nejste schopen politického jednání s opozicí ani o tak zásadních věcech, jako je prodloužení nouzového stavu,

nechráníte suverenitu země, namísto toho spolupracujete s cizími mocnostmi, které se vůči České republice chovají více či méně nepřátelsky, a usilujete o to, aby jim byly svěřeny zakázky mimořádného strategického významu,

v době pandemie upřednostňujete své politické a finanční zájmy před zdravím občanů, zájmy
menších a středních podnikatelů a vzdělávacími potřebami dětí,

stále setrváváte ve flagrantním střetu zájmů, ač jste byl několikrát vyzván k nápravě,
nejste schopen zajistit, aby Vámi vedená vláda včas a hospodárně zajišťovala ochranné prostředky nezbytné při epidemii. Jejich nákupy jsou ve Vaší režii předražené, v rozporu s požadavky na řádného hospodáře a nezřídka vyvolávají domněnky o zneužití k obohacení Vašemu nebo Vám blízké skupiny osob,“ uvádí se v dopise.

Zdroj