Kompenzace pro lidi a firmy musí být nastaveny férově. Současný kompenzační systém na řadu podnikatelů zapomíná, což řadu z nich...

2 měsíce starý 7
Kompenzace pro lidi a firmy musí být nastaveny férově. Současný kompenzační systém na řadu podnikatelů zapomíná, což řadu z nich vede k tomu, že musí porušovat nastavená pravidla, aby vůbec ekonomicky přežili. Proto v našem plánu https://bit.ly/Za5dvanact navrhujeme, aby kompenzace byly založeny na objektivních ukazatelích, jako je například propad tržeb. Taková pomoc musí nahradit stávající kompenzační programy pro vybrané segmenty, kterými spousta firem a živnostníků propadá. Proto navrhujeme:

➡ Za hlavní princip pro kompenzace u firem navrhujeme vyjít z porovnání propadu tržeb z krizových měsíců, s tržbami ve srovnatelném časovém období roku 2019. Takto kompenzace pojímají v Rakousku a Německu a díky tomu dokáží rozpoznat rozdílnost firem v jednotlivých oborech a férově podpořit všechny firmy a podnikatele, které koronakrize významně zasáhla.

➡ OSVČ jsou současnou vládou dlouhodobě stavěni na druhou kolej. Dnešní kompenzační bonus ve výši 15 000 Kč, ze kterého jim stát obratem sebere třetinu na odvodech, je nedostatečný. Stejně tak je třeba u živnostníků myslet na pozitivní motivaci dodržovat karanténu při nemoci či rizikovém kontaktu. Dostatečná náhrada příjmu při karanténě či onemocnění koronavirem musí tedy platit pro OSVČ stejně jako u zaměstnanců, zejména když si platí nemocenskou. Příspěvky je možné zastropovat čistým příjmem domácnosti za srovnatelné období.

➡ Pomoc musí být jednoduchá a tedy rychlá, logická a co nejméně zatěžující jak pro žadatele, tak pro veřejnou správu. Vhodným řešením je proto např. i snížení či odpuštění odvodů zasaženým živnostníkům a podnikatelům.

Zdroj