Koronavirus dopadl na nízkopříjmové rodiny. Roste počet matek závislých na alkoholu

5 měsíce starý 18

30. března 2021, 14:38 Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Koronavirová pandemie zhoršila situaci rodin, které již před krizí patřily mezi nízkopříjmové nebo byly ohrožené sociálním vyloučením. Brněnská nezisková organizace Ratolest zaznamenala negativní dopady především u žen, které jsou často v pozici samoživitelek a pracují v nejvíce postižených sektorech, jako je gastronomie. Trvale se zvyšuje počet klientek, matek, které problémově užívají alkohol, řekla ČTK za Ratolest Anna Kupcová.

Ilustrační foto

Ilustrační foto
FOTO: Pixabay

I když se každá rodina nachází v jiné životní situaci, existují společné rysy vyplývající z pandemie a z opatření proti jejímu šíření. Jde především o eskalaci závislostí, domácího násilí, zhoršení duševního zdraví nebo finanční potíže vzniklé výpadkem příjmu. Často se to týká žen, které pracovaly bez smlouvy.

V nízkopříjmových rodinách, kdy jeden nebo oba rodiče či živitelé přišli o práci, je problém zajistit základní potřeby či potraviny. V takovém případě většinou pomáhá sbírka. Ratolest Brno rovněž dříve distribuovala roušky či dezinfekce. Nyní rozdává respirátory a radí, kam zajít na bezplatné testy. Ty placené jsou v drtivé většině případů mimo finanční možnosti rodiny. "Často jsme byli svědky situace, kdy klienti a klientky před zavedením povinného testování v průmyslových podnicích chodili do práce, i když měli příznaky onemocnění. Museli se doslova rozhodovat, zda ohrozí své kolegy a kolegyně, nebo budou mít z čeho žít. Pro některé by snížení platu nebo výpověď z práce znamenaly existenční ohrožení," uvedla Kupcová.

U rodin, kde se již dříve objevovala závislost rodičů na návykových látkách, zaznamenala organizace zhoršení. Alkohol pak často funguje jako spouštěč konfliktů. Problematické je v takovém případě i omezení některých podpůrných služeb, jako jsou poradny. "Pozorujeme také zhoršení duševního zdraví v našich klientských rodinách. Zaznamenáváme nárůst depresí, úzkostných stavů, sebevražedných myšlenek a bohužel jsme se již setkali i s pokusem o sebevraždu. Nárůst zaznamenáváme i u domácího násilí. Karanténní opatření, kdy lidé tráví téměř veškerý čas doma, připravuje oběti domácího násilí o možnost uniknout," dodala Kupcová.

Mezi další problémy patří nevhodné vybavení a zázemí pro dálkovou výuku. Často chybí i internetové připojení. "Pouze u minima našich klientských rodin lze říct, že distanční výuku zvládají. Aktuálně není podstatným faktorem přístup k technice, kterou jsme zabezpečovali pomocí veřejné sbírky, ale mnoho dalších překážek. Jsou jimi například neexistující klidný pracovní prostor, rodiče, kteří jsou zaneprázdnění řešením jiných problémů nebo sami látce nerozumí a neumí ji dětem vysvětlit. Jiní rodiče přisuzují vzdělání jen malý význam, nebo se domnívají, že jejich děti nepotřebují k výuce žádnou podporu. Pozorujeme mnoho dětí, které nerozumí probírané látce a po čase se přestanou i úplně distanční výuky účastnit," řekla Kupcová.

Podle organizace rodiny žijící v podmínkách sociálního vyloučení čelí mnoha problémům i za normálních okolností a nyní se jejich životy zhoršují. Kromě výše zmíněného se potýkají i s nedostatkem informací o současné situaci a platných opatřeních.

Zdroj