Korunovační zatčení jsou jen začátkem. Policie si s Brity teď může dělat, co chce

6 měsíce starý 28

12. 5. 2023

čas čtení 8 minut

 
Nové drakonické pravomoci umožňují policii potlačit každou formu účinného protestu

Čím nerovnější je společnost, tím represivnější musí být její zákony, píše George Monbiot. To vysvětluje nové britské  zákony, které jsou jak z policejiního státu . Pravomoci udělené policii podle loňského zákona o policii, kriminalitě, trestech a soudech a letošního zákona o veřejném pořádku jsou tak vágní a široké, že už není jasné, kde začíná a končí jejich zneužívání.

Ve dvě hodiny ráno v den korunovace zatkla londýnská Metropolitní policie s využitím zákona o policii v Soho tři osoby, které u sebe měly alarmy proti znásilnění. Policie tvrdila, že jednala na základě zpravodajských informací, že by prý ty alarmy mohly být použity  k zastrašení královských koní. (Pozn. red.: Byla to naprostá pitomost, koně táhnoucí královský kočár jsou intenzivně vycvičeni, aby se nelekali žádného hluku. Těsně za nimi hrála hlučná dechovka.)

Zatčení byli dobrovolníci pracující pro westminsterskou městskou radu jako "Night Stars", kteří pomáhali ochraňovat ženy před sexuálním obtěžováním. Ženám, které by to mohly potřebovat, rozdávají alarmy proti znásilnění. Alarmy jsou financovány ministerstvem vnitra! Dobrovolníci z Nočních hvězd nosí růžové výložky s logem své partnerské organizace... Metropolitní policie. Přesto byli tři zatčení dobrovolníci na tři hodiny spoutáni a 14 hodin zadržováni, než byli propuštěni na kauci.

Proč by policie zatýkala své vlastní partnery? Na základě jakých "zpravodajských informací" jednali? Pokud se skutečně obávali zneužití alarmů proti znásilnění, proč je prostě nezabavili?  Šlo o spiknutí policie s ultrapravicovým bulvárním tiskem?  Dva týdny předtím vyšel v nedělníku Mail on Sunday na titulní straně článek s titulkem "Podlý plán extremistů vyděsit královské koně pomocí alarmů proti  znásilnění: Obavy, že protestující, kteří plánují sabotovat Karlovu korunovaci, by mohli způsobit "vážná zranění nebo dokonce úmrtí"... protože skupiny eko-extremistů hodlají spojit své síly, aby způsobily chaos".

Mail on Sunday
nepředložila absolutně žádné důkazy, že by ekologičtí nebo republikánští aktivisté něco takového plánovali. Pokud však policie chtěla najít lidi, kteří mají tato zařízení u sebe, věděla, kam jít. List Mail on Sunday zatčení použil jako ospravedlnění svého příběhu. Ačkoli Westminsterská rada novinám vysvětlila, že zatčení byli její dobrovolníci, Mail je popsala jako "militantní aktivisty ... zatčené kvůli plánu házet na koně při korunovaci krále Karla alarmy proti znásilnění".

Nebýt trpělivé práce novináře Mica Wrighta, lidi by tomu lhaní uvěřili.. Policie a bulvární tisk jsou ve splečném spiknutí. Šéf mediálního oddělení Metropolitní policie je bývalý kriminální reportér deníku Daily Mail.

Nové zákony byly také preventivně použity k zatčení účastníků kampaní Republic a Just Stop Oil a novináře, který je natáčel, aby zmařil jejich podlý plán mít na sobě nebezpečná trička a držet pobuřující transparenty. Organizace Animal Rising uvedla, že policie zatkla některé z jejích aktivistů na školení, které se konalo na míle daleko od korunovace. Bezpečnější je zatknout každého, kdo by mohl nesouhlasit.

Tyto zákony byly zavedeny právě v době, kdy se zhroutila důvěra veřejnosti v policii. Zpráva Louise Caseyové, která byla zveřejněna v březnu, zjistila, že Metropolitní policie je institucionálně rasistická, misogynní a homofobní. Policie však nyní získala tak široké pravomoci, že může ukončit jakýkoli protest na základě nejasného podezření, že by mohl být "rušivý". Je to zelená pro ještě větší útlak.

Zákon o policii z roku 2022 byl už tak dost špatný, protože nově definoval "závažné narušení pořádku" tak široce, že jej lze aplikovat téměř na jakoukoli situaci, výrazně zvýšil tresty za projevy pokojného protestu a vytvořil nový a pozoruhodně vágní trestný čin "úmyslného nebo nedbalostního způsobení veřejného nepokoje" s trestem až 12 měsíců vězení. Na základě tohoto obvinění byla zadržena polovina lidí zatčených při korunovaci nebo v jejím okolí. Zákon o veřejném pořádku z roku 2023 je však mnohem horší.

Nové trestné činy, které vytváří, byly navrženy tak, aby policii umožnily ukončit každou formu účinného protestu. Pokud se připoutáte k zábradlí nebo k něčemu jinému, můžete být uvězněni na 51 týdnů. Pokud máte u sebe vybavení, které by podle policie mohlo být k takovému účelu použito, můžete rovněž porušit zákon: při korunovaci byli protestující zatčeni za držení provázků a popruhů na transparenty.

Zákon ukládá plošný zákaz protestů proti novým silnicím, frakování nebo jiným pracím v oblasti těžby ropy a zemního plynu. Pokud, jako to slavně udělal protestující proti stavbě silnic Swampy, vykopete tunel - nebo dokonce do něj vstoupíte - můžete být uvězněni na tři roky.

Zákon značně rozšiřuje policejní pravomoc zastavovat a prohledávat chodce bez podezření, která byla tak diskriminačně využívána proti černochům. Nyní může být prohledán kdokoli, pokud se policejní inspektor nebo jiný vyšší policista "důvodně domnívá", že by někde v okolí mohlo dojít k protestům nebo že by někdo někde mohl mít u sebe "zakázaný předmět".    Pokud se budete bránit policejnímu šacování,můžete být uvězněni na 51 týdnů.

Zákon zavádí "příkazy k zabránění závažnému narušení pořádku", jejichž účelem je zřejmě odstranit tzv. "aktivisty s přitěžujícími okolnostmi": zkušené organizátory a účastníky kampaní, bez nichž se souvislé protesty neobejdou. Tyto příkazy ukládají těmto lidem rozsáhlá omezení: brání jim v účasti na protestech nebo v jejich podpoře, omezují je na určitá místa, nutí je hlásit se na policejních stanicích a zakazují jim stýkat se s ostatními. Pokud se tak policie a soudy rozhodnou, mohou se její opatření rozšířit až na domácí vězení. Stírají hranici mezi občanskoprávními důkazními normami a kriminálními tresty: příkaz může být uplatněn na základě pouhé "rovnováhy pravděpodobnosti", ale pokud porušíte jeho podmínky, můžete být uvězněni na 51 týdnů. Příkaz může trvat dva roky a poté může být prodloužen o další dva roky.

Příkazy patří mezi několik forem předběžné kontroly a trestu, které zákon umožňuje. Vyžaduje velké rozšíření policejního dohledu, aby bylo možné identifikovat osoby, u nichž se předpokládá, že by mohly spáchat některý z nových trestných činů. Byl zaveden v době, kdy pokračuje vyšetřování tajné policejní práce, které stále odhaluje otřesné zneužívání policejního špehování pokojných účastníků kampaní. Nyní si s námi mohou dělat, co chtějí.

Jedná se o zákony o stavu nouze, které byste očekávali po převratu. Neexistuje však žádný výjimečný stav veřejného pořádku, jen výjimečný stav jiného druhu, který se protestující, na něž se tyto zákony zaměřují, snaží zastavit: zhroucení přírodních systémů planety Země. Britský zákon nás nutí, abychom se smířili se zničením naší planety.

Podrobnosti v angličtině ZDE

140

Zdroj