Král betonových dlažeb Březina prodal firmu

3 měsíce starý 14

Společnost Best, která vyrábí betonové dlažby, mění majitele. Koupily ji stavebniny DEK Víta Kutnara.

„Dne 12.3.2021 byla podepsána smlouva o převodu 100 procent akcií společnosti Best na společnost DEK. Smlouvu o převodu akcií podepsali pan Ing. Tomáš Březina, majitel společnosti Best, a pan Ing. Vít Kutnar, spolumajitel společnosti DEK. Ode dneška je tato transakce v poslední fázi procesu, tj. ve fázi posuzování a schvalování státním úřadem ÚOHS. Definitivní ukončení a vypořádání transakce se předpokládá v řádu několika týdnů,“ napsal Tomáš Březina.

„Výběr nového majitele společnosti Best byl uskutečněn z několika desítek zahraničních i českých zájemců. Výběr byl činěn komplexně, klíčové byly tři parametry: Potenciál dalšího rozvoje společnosti Best, přínos této transakce pro českou ekonomiku, cena. Společnost DEK všechna kritéria naplnila nejlépe a nejvěrohodněji. Společnost DEK má ve svojí činnosti nezpochybnitelné skvělé výsledky, erudici, lidské kvality. Podmínky transakce jsou neveřejnými informacemi,“ dodal.

Cena za firmu by se podle znalců trhu mohla pohybovat mezi třemi až čtyřmi miliardami korun. Podle informací SZ Byznys se konečná suma pohybuje nad třemi miliardami korun.

„Jsme rádi, že si vybral nás, nebudu to komentovat, dokud nebude transakce dokončena,“ řekl Vít Kutnar s narážkou na řízení před antimonopolním úřadem.

Březina prodej připravoval měsíce

Podle informací Seznam Zpráv běžel proces prodeje několik měsíců a poradenská firma KPMG vybírala vhodného kupce – šlo především o cenu a také o další rozvoj firmy.

Best začal Tomáš Březina budovat hned po pádu komunismu. V Rybnici nedaleko Plzně tehdy vznikla na zelené louce vůbec první nová továrna v porevolučním Československu. Dnes má Best těchto fabrik 35, k tomu osm výrobních areálů a tři štěrkopískové lomy. Je největším českým výrobcem betonových prvků, má 500 zaměstnanců a tržby miliardu a čtvrt.

Sám Březina nechtěl v lednu prodej nijak komentovat. „Kdyby mi bylo o patnáct let méně, nikdo mě nedonutí firmu prodat,“ řekl pouze. Právě věk a fakt, že Březina má sice tři děti, ale žádné z nich ve firmě nepokračuje, jsou tak jediným důvodem prodeje úspěšné firmy.

Zdroj