Krásné Velikonoce

3 měsíce starý 23
Milé dámy, vážení pánové,

jako každý rok Vám přeji krásné a samozřejmě také veselé Velikonoce. Velikonoce jsou sice křesťanský svátek, a to dokonce ten největší, je to i čas velkých svátečních židovských dnů svátku Pesach, ale stejně jako Vánoce se Velikonoce staly svátkem celonárodním, který si užívají všichni, bez ohledu na víru či nevíru. Je to svátek oslavující nejen zmrtvýchvstání Krista, ale také znovuzrozené jaro. Je to oslava vítězství života nad smrtí a tuhle radost a oslavu si nenechte vzít. Kdo je zdravý, ten si skutečně nemusí nechat sebrat ani velikonoční pomlázku, ani velikonoční dobroty a velikonoční pivo.

Nenechme se otrávit protiústavními a nelegálními zákazy a v rámci možného se radujme a oslavujme. Vláda nám milostivě povolila návštěvu kostelů. K tomu lze jen dodat - taková milost nenapadla Řím, ani nacisty, ani komunisty, aby udělili výjimku k návštěvě chrámu, jelikož to bylo za každého režimu tak nějak samozřejmé. Před pár lety jsem ve velikonoční projevu citoval pana kardinála Duku. Dovolím si ho citovat znova, ale tentokrát to nebude citát církevní, ale citát z jeho dopisu SPD, ve kterém pan kardinál napsal: „Jsem přesvědčen, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v této zemi a řada jiných témat. Přál bych Vám, abyste Vy i Vaši poslanci v nově ustavené sněmovně dokázali důrazně prosazovat právo a spravedlnost.“

Právo na svobodu a spravedlnost jsou v naší zemi stále více umrtvované a leží v prachu. Spolu s panem kardinálem i my věříme, že se nám podaří tyto hodnoty a lidská práva na svobodu a spravedlnost vzkřísit. Mráz přichází z Bruselu, ale věřím, že po něm přijde jaro, a svoboda opět rozkvete. Všechny tradice, jak křesťanská, slovanská i židovská, shodně oslavují vítězství nad smrtí. Velikonoce jsou po tisíciletí oslavou života. Přeji Vám a nám všem, jak tu v naší zemi žijeme, aby ten stále znovu se rodící život byl plný nejen radosti, ale také plný svobody a spravedlnosti.

Zdroj