Kuřákům marihuany hrozí větší riziko srdečních potíží

4 měsíce starý 28

Přesné výsledky, které byly publikovány v European Heart Journal, ukázaly, že uživatelé konopí měli o 35 procent vyšší pravděpodobnost, že jim bude během deseti let diagnostikována fibrilace srdečních síní (závažná porucha srdečního rytmu) ve srovnání s těmi, kteří mu neholdují.

Vědci se domnívají, že důvodem je vdechování toxického kouře, který vzniká jako vedlejší produkt při zapálení konopí. Podobné riziko bylo zaznamenáno i u tabákových výrobků.

Fibrilace přitom může vést k mrtvici, srdečnímu selhání či jiným komplikacím souvisejícím se zdravím srdce.

Studie, která zahrnovala údaje od celkem 23 milionů pacientů, sledovala také riziko srdečních arytmií u uživatelů jiných drog.

Téměř polovině případů rakoviny plic lze předejít

Žena

Uživatelé kokainu měli o 61 % vyšší pravděpodobnost rozvoje fibrilace síní než lidé, kteří drogu neužívali, a ti, kteří užívali opiáty (mezi než patřil heroin i léky na předpis), měli riziko vzniku arytmie vyšší dokonce o 74 % než abstinenti.

Důvodem je, že stimulanty jako kokain a metamfetamin mají silnější vazbu na kardiovaskulární onemocnění, protože podněcují srdce, aby tlouklo rychleji a větší silou, čímž zvyšují krevní tlak do nebezpečných výšin.

„Konopí, které vyšlo v naší studii nejlépe, patří mezi velmi populární drogu. Ovšem kouření marihuany úzce souvisí s vyšším rizikem vzniku onemocnění, jako je dyslipidémie, diabetes mellitus a chronické onemocnění ledvin,“ říká kardiolog Gregory Marcus pro Daily Mail.

V předchozích studií bylo navíc dokázáno, že užívání marihuany je spojené s chronickými plicními problémy a kognitivními poruchami zejména u mladých lidí, jejichž mozek se stále vyvíjí.

Velká studie provedená v roce 2012 na Novém Zélandu zjistila, že přetrvávající konzumace marihuany, počínaje dospíváním, byla spojena se ztrátou v průměru 6 nebo až 8 bodů IQ měřených ve středním věku.

Zdroj