Kverulant protestuje proti odložení vyšetřování konfliktu zájmů ministra Hladíka

6 měsíce starý 35

Ministr Fialovy vlády Petr Hladík (KDU-ČSL) hlasoval v zájmu podnikatele, se kterým kšeftuje a nenahlásil že je v konfliktu zájmů, jak mu to ukládá zákon. Šlo o dvojnásobně předražený nákup pozemku do majetku města Brna od Hladíkova souputníka Martina Unzeitiga. Přistižený politik vinu popírá a jako obvykle obvinění označuje za „nechutné mediální útoky na mou osobu a na mou rodinu“. Kverulant podal oznámení o spáchání přestupku, ale to bylo odloženo. Prý nebylo zjištěno, že by se Hladík obohatil. Kverulant se s nepotrestáním zjevného porušení zákona odmítá smířit a chystá proti odložení vyšetřování stížnost. Kverulant usvědčuje věrolomné politiky již od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem.

Petr Hladík (KDU-ČSL) / Profimedia

Reportéři Seznam Zprávy, Adéla Jelínková a Lukáš Valášek upozornili jako první na to, že tehdejší kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík lobboval za zájmy podnikatele, jehož rodina mu prodala dům, ve kterém nyní bydlí. Kverulant se specializuje na kauzy politiků, kteří jsou důvodně podezřelí z konfliktu zájmů a proto si vyhledal podrobné informace.

Hladík z pozice náměstka primátora v roce 2022 vylobboval, aby město ve čtvrti Soběšice, kde oba žijí, vykoupilo pozemky za více než šest milionů korun. Přitom na jeho souseda Martina Unzeitiga z této částky připadnou čtyři miliony korun, protože je ze 2/3 vlastní. Na těchto pozemcích magistrát za dalších přibližně 12 milionů postaví silnici, která povede ke dvěma domům Unzeitigovy rodiny. Jednání o městském majetku přitom Hladík jako náměstek primátora neměl v gesci. Jednání o městském majetku přitom Hladík jako náměstek primátora neměl v gesci, uvádějí v článku s názvem: Hladík v možném střetu zájmů: hlasoval pro známe, od něhož koupili dům, jeho autoři Adéla Jelínková a Lukáš Valášek. A redaktoři Seznamu pokračují.

Rozhodnutí magistrátu o výkupu předcházelo „interní jednání“, které Hladík uspořádal v březnu 2022 ve své magistrátní kanceláři. Na místě krom Hladíka, dalších politiků či úředníků jednal i Unzeitigův otec Vít. Jeho syn Martin nyní žije ve Švýcarsku.

„Hladík vystupoval mezi zastupiteli tak, že oba Unzeitigy zná a dokáže se s nimi domluvit na ceně pozemku,“ řekl jeden ze zastupitelů z městské části Brno-sever, který nechtěl být jmenován. Své tvrzení doložil písemnou komunikací.

Odkup pozemků i výstavbu nové cesty Hladík odůvodňuje tím, že jsou třeba pro novou školku. Tu za téměř 60 milionů korun ve „své“ čtvrti Soběšice slavnostně otevřel před tři čtvrtě rokem. A argumentuje, že k ní vede příliš úzká jednosměrná cesta, kterou je třeba rozšířit za pomocí pozemku Unzeitiga. „Byl to jediný pozemek v Soběšicích, kde školka šla postavit,“ hájí se dost nevěrohodně Hladík.

Rada i hlasem Hladíka následně výkup pozemků od Unzeitiga schválila navzdory tomu, že se mezitím podnikatel dostal do exekuce a převod půdy se zablokoval.

Konflikt zájmů

Zásadní problém spočívá v tom, že když se 24. srpna 2022 o nákupu pozemku od Unzeitega v radě města hlasovalo, tak Hladík neohlásil, že je v konfliktu zájmů a porušil tak zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. Ten v § 8 Oznámení o osobním zájmu, říká:

Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.

Hladík je ve střetu zájmů, protože jako náměstek hlasoval pro to, aby město poslalo čtyři miliony jeho známému. V minulosti od něj Hladík koupil dům, v němž dodnes žije. Stejného muže zároveň detektivové podezřívají, že byl součástí popisované organizované skupiny.  Vyšetřovatelé pracují s verzí, že Unzeitig zajišťoval pro skupinu obsazování městských domů bílými koňmi. Těm pak politici domy levně umožňovali odkoupit a skupina je tak ovládla.

Cena pozemků byla dvakrát vyšší než obvyklá

V materiálech, které vedení města předložilo zastupitelům k odhlasování čtyřmilionovou úhradu Unzeitigovi, se radní opírají o znalecký posudek z července 2022, který podnikatelovu půdu ocenil na pět tisíc korun za metr. Ale ještě před „Hladíkovou interní schůzkou“ nechal magistrát vypracovat jiný posudek a ten pozemek ocenil na necelou polovinu. Tuto cenu ale radní zastupitelům v materiálech nesdělili a nijak ji nezohlednili.

Hladík přiznal, že druhý odhad magistrát vypracoval po jedné ze schůzek s Unzeitigem starším. „Pan Unzeitig starší se za mnou objednal a říkal, že nám to prodat nemůže, že ta cena je příliš nízká,“ uvedl. Zvýšení podle něj magistrát dosáhl tak, že nového znalce nechal započítat i provizorní cestu, která na pozemcích je. Hladík tvrdí, že to byl nápad úředníků. V zadání prvního posudku přitom magistrát explicitně vyloučil, aby takto znalec postupoval.

Oznámení o přestupu

Kverulant podal na Magistrát města Brna, oznámení o spáchání přestupu. Kverulant je přesvědčen, že společenskou škodlivost tohoto jednání Hladíka, spočívajícího v nerespektování platných zákonů, navíc podstatně zesiluje skutečnost, že dotyčný je náměstkem ministra životního prostředí, respektive fakt, že je to on, kdo toto ministerstvo ve skutečnosti řídí.

Brněnský magistrát předal vyšetřování Městskému úřadu Šlapanice. Platí totiž, že je-li podezřelým z přestupku člen zastupitelstva územního samosprávného celku, jehož orgán je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu příslušnému k řízení o přestupku, nadřízený správní orgán odvolacího správního orgánu usnesením pověří řízením o přestupku jiný věcně příslušný správní orgán ve správním obvodu jiného odvolacího správního orgánu.

Koncem února 2023 se Kverulant zeptal MÚ Šlapanice, jak je s vyšetřováním daleko. Úředníci ze Šlapanic mu v dopise z 6. 4. 2023 sdělili, že „správní orgán provádí úkony před zahájením správního řízení ve věci možného přestupku podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona o střetu zájmů, kterého se měl Petr Hladík dopustit tím, že před hlasováním o nákupu pozemků parc. č. 1085/1, 1085/2, 1085/4, 1085/10, 1085/14, vše v k. ú. Soběšice, do majetku Statutárního města Brna, od majitelů Martina Unzeitiga a společnosti Openline s.r.o., IČ: 25192477, neohlásil osobní zájem na této transakci podle § 8 zákona o střetu zájmů dne 24.08.2022 v Radě města Brna a dne 06.09.2022 v Zastupitelstvu města Brna. Jedná se zejména o tyto úkony: vyhledávací činnost ve veřejně dostupných internetových zdrojích, vyhledávání ve veřejně dostupných rejstřících a výslechy osob.“ A dodal, že „z výše uvedeného vyplývá, že o přestupku, který jste oznámil, nebylo dosud rozhodnuto.“

Nezákonné odložení vyšetřování

Počátkem května 2023 Městský úřad Šlapanice rozhodl, že správní řízení nezahájí. „Provedením šetření nebyl zjištěn osobní zájem Petra Hladíka na uvedené transakci. Hlasování v orgánech města v dané věci mu nepřineslo zvýšení majetku nebo jiný prospěch, “stojí v závěrech šetření úřadu. Takové odůvodnění odložení věci je v příkrém rozporu se zákonem o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. Ten, jak již bylo uvedeno, v § 8 Oznámení o osobním zájmu, říká, že politik je povinen předem oznámit svůj poměr k projednávané věci i když má na věci „jen“ osobní zájem. Kverulant se odložení vyšetřování zjevného porušení zákona odmítá smířit a chystá proti odložení vyšetřování stížnost.

Jmenování Hladíka ministrem

Koncem roku 2022 odmítl tehdejší prezident Miloš Zeman jmenovat Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Za jeden z hlavních důvodů pro nejmenování Hladíka Zeman považoval to, že mu policie prohledala kancelář a zabavila počítač kvůli kauze přidělování městských bytů v Brně. Přesto nový prezident Petr Pavel už den po své inauguraci Hladíka do funkce jmenoval. „Jsem rád, že mohu hned po inauguraci učinit první pracovní krok a jmenovat ministra životního prostředí,“ uvedl prezident Pavel při jmenování. „Ukončit poměrně dlouhé období dohadů a výhrad – z toho, co jsem si měl možnost sám zjistit, tak prázdných.“ O tom, že se vystudovaný ajťák životním prostředím nikdy profesně nezabýval a že jej vyšetřuje policie se prezident Pavel nezmínil.

Prezident Petr Pavel si připíjí s Petrem Hladíkem, kterého jmenoval ministrem životního prostředí / 10. března 2023 / ČTK / Šulová Kateřina

Hladík: „Nechutné mediální útoky na mou osobu a na mou rodinu“

Petr Hladík byl v den svého jmenování v 10.března 2023 pozván do pořadu 20 minut Radiožurnálu. Redaktor Vladimír Kroc se ho ptal, jestli je v pořádku, že se předseda vlády před jeho jmenováním musí opakovaně ptát nejvyššího státním zástupce, zda je stíhán a jaká je jeho pozice v trestním řízení bytové kauzy. Hladík odpověděl, že předseda vlády má na takové informace přece nárok, tak kde je problém? Vladimír Kroc pokračoval dotazy na hlasování v zájmu podnikatele Martina Unzeitiga, se kterým kšeftuje a nenahlášení konfliktu zájmů, jak mu to ukládá zákon. V duchu pokleslé české politické kultury přistižený politik vinu popřel a jako obvykle obvinění označil za „nechutné mediální útoky na mou osobu a na mou rodinu“. A dodal: „Poskytl jsem celou řadu právních názorů od největších odborníků a všichni se shodli, že jsem žádný střed zájmů neměl.

Prosba o podporu

Kverulant bude usilovat o pokračování vyšetřování konfliktu zájmů ministra vlády a známého brněnského papaláše Hladíka. Kverulant prosí o finanční podporu ve svém boji proti věrolomným politiků. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, podpořte nás, jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem.  

Vojtěch Razima

Zdroj