Lékař: Ani alternativy cigaret nejsou bez rizika, problémem je i závislost

4 měsíce starý 21

Praktický lékař Boris Šťastný na odborné konferenci Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně řekl, že ani ty nejsou bez zdravotního rizika a problémem je i závislost na nikotinu samotná.

V Česku jsou asi dva miliony kuřáků cigaret, jejich podíl v populaci postupně klesá. Stále více lidí přechází k alternativám nebo s nimi začíná. „Dochází k postupnému přesunu spotřebitelů klasického spalovaného tabáku k elektronickým cigaretám nebo zahřívanému tabáku s nižším obsahem škodlivin,“ vysvětlil Šťastný, který je členem výboru společnosti.

Nejlepší je samozřejmě nekouřit a neužívat nikotin vůbec, naší lékařskou povinností je proto vést k tomu i pacienta. Pokud toho však není schopen, pak je přechod od spalovaného tabáku k alternativám, kde nedochází ke spalování, vhodnější.

To podle praktických lékařů vyžaduje změnu dosavadního přístupu při sbírání informací od pacienta, vyhodnocování rizik i v samotné léčbě v jejich ordinacích. Často se praktičtí lékaři na užívání těchto alternativ vůbec nedotazují. Odborná společnost pro ně proto připravila nové doporučené postupy, které na konferenci představila.

„Nejlepší je samozřejmě nekouřit a neužívat nikotin vůbec, naší lékařskou povinností je proto vést k tomu i pacienta. Pokud toho však není schopen, pak je přechod od spalovaného tabáku k alternativám, kde nedochází ke spalování, vhodnější,“ dodal Šťastný.

V některých zemích jsou sice elektronické cigarety doporučované jako efektivní prostředek k odvykání kouření, v Česku k tomu oficiální lékařské autority nepřistoupily. V doporučení praktici uvádějí, že dlouhodobé následky užívání těchto výrobků jsou předmětem studií a nejsou doposud plně známy.

Alternativy cigaret mají výrazně nižší množství vdechovaných škodlivin, které způsobují například rakovinu plic, nejsou ale zcela bez rizika, například pro vznik onemocnění srdce a cév. Lékaři také varují před náplněmi elektronických cigaret od pochybných výrobců, kde není garantováno složení a bezpečnost vdechované kapaliny.

„Mnozí pacienti to nepovažují za kouření, a nemají tak potřebu lékaři o užívání jiných výrobků s nikotinem říci. Pro něj je pak obtížné pacientovi podat potřebné informace o všech aspektech alternativ kouření a pomoci mu v boji se závislostí,“ doplnil vědecký sekretář odborné společnosti praktiků Bohumil Seifert.

Lékaři mají širokou škálu možností, jak pacientům s odvykáním kouření pomoci. Existují specializovaná pracoviště i léky, které sice nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, denně ale stojí zhruba tolik, co krabička cigaret.

Od letošního roku se plicní lékaři zaměřují také na včasné odhalení rakoviny plic, která je jedním nejrizikovějších nádorů. K preventivními vyšetření na počítačovém tomografu, který odhalí nemoc i v raném stadiu, mohou přijít lidé ve věku 55 až 74 let, kteří kouří nebo kouřili alespoň 20 let. Ročně rakovině plic podlehne asi 5000 lidí.

Zdroj