Lékaři jsou ochotni jít na venkov, stát jim ale musí připravit podmínky, poukazuje odborná společnost

6 měsíce starý 10

Pracovní skupina venkovského lékařství, která funguje při Společnosti praktického lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zjistila ve svém průzkumu mezi mediky a začínajícími praktickými lékaři, že by 54 procent z nich bylo ochotno pracovat na venkově. To by podle vedoucího skupiny Davida Halaty stačilo k pokrytí nynějšího nedostatku venkovských praktiků.

Z těch, kdo by byli o praxi na venkově ochotni uvažovat, se jí ale nakonec ujme jen málokdo. Poukazují totiž na konkrétní nedostatky. Ty jsou ale podle Halaty překonatelné. Jedna z největších obav se týká dostupnosti a také kvality dalšího vzdělávání, což pracovní skupina navrhla vyřešit prostřednictvím nového systému krajských školitelů.

Cílem podle něj je, „aby v každém kraji vzniklo centrum, krajský zástupce pro školení aby dohlížel na kvalitu vzdělávání, aby pracoval s dalšími školiteli“.

Práci na venkově by podle průzkumu usnadnilo praktikům také rozšíření sdílených praxí s částečnými úvazky. Sdílené praxe znamenají, že v ní je více lékařů, případně i sester, kteří se v ordinaci střídají. Ostatní zatím mohou pracovat jinde. David Halata upřesnil, že by měli zájem kromě praxe pracovat zároveň například v záchranné službě, nemocnicích nebo hospicech. „Oni nechtějí 45 let pracovat v jedné místnosti, jedné ordinaci jednu práci. Chtějí si rozšiřovat obzory, pracovat ve více specializacích,“ řekl ve Studiu 6.

Snahy motivovat lékaře k tomu, aby si založili praxi na venkově, v Česku ovšem již jsou. Podle Halaty se ale vesměs míjejí se skutečnými potřebami mladých lékařů. „Je potřeba začít používat pobídky nebo motivace, které opravdu motivují. Většina pobídek, které používají zdravotní pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví nebo kraje, se nepotkávají s tím, co by motivovalo mladé lékaře,“ zdůraznil.

S výzkumem mezi mladými lékaři již seznámili zástupci pracovní skupiny venkovského lékařství ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) a podle šéfa skupiny je teď hlavně na něm, respektive jeho úřadu, jak se stát k jeho závěrům postaví. „Je na institucích, které to mají ze zákona v dikci, uvést změny v život,“ poznamenal Halata.

Zdroj