Lékařská záhada ve škole: Sto lidí trpí vzácnou rakovinou. Nemoc mohla způsobit radiace

5 měsíce starý 111

Jason Wisinsky ztratil svoji ženu před deseti lety. Zemřela na velmi vzácný zhoubný nádor mozku nazývaný anaplastický astrocytom. O několik let později zemřela kvůli nádoru na mozku i jeho sestra Cheryl Blacková. „Moje žena byla úžasná, myslím na ni každý den,“ svěřil se pro stanici ABC7 Wisinsky. Podobný osud potkal i přírodovědce Ala Lupiana. Jemu samotnému, jeho manželce i jeho sestře lékaři diagnostikovali také nádor na mozku.

„Minulý rok mojí sestře doktoři objevili nádor na mozku tzv. multiformní glioblastom, bohužel se jednalo o tu nejmalignější formu. Dvě hodiny nato jsme se dozvěděli, že moje žena má také nádor na mozku, stejný jako jsem měl já – vestibulární schwannom,“ uvedl pro stanici CBS2 přírodovědec. Lupianovi a jeho manželce Michelle se podařilo přežít. Jeho sestra Angela Decillisová však zhoubnému nádoru na mozku podlehla letos v únoru. Obě rodiny přitom spojuje jeden společný jmenovatel, kterým je střední škola Colonia nacházející se ve stotisícovém městě Woodbridge v New Jersey.

Lupiano nechápal, jak mohlo tolik členů z jeho rodiny onemocnět tak vzácnou chorobou. Coby absolvent přírodních věd nechtěl nic slyšet o náhodě, začal proto zkoumat, zda podobná tragédie nepostihla i jiné rodiny z jeho okolí. Brzy se mu podařilo zjistit, že touto nemocí trpí i další obyvatelé města Woodbridge. „Ze tří lidí to bylo brzy pět, z pěti sedm a ze sedmi patnáct,“ řekl CBS2 Lupiano. O svém zjištění se proto podělil na svém facebookovém veřejném profilu i s ostatními lidmi. Nedlouho poté se mu začaly hlásit další osoby a rodinní příslušníci již zesnulých lidí, kterým byl také zjištěn vzácný typ nádoru na mozku. Společně s tím vyšlo najevo, že všichni lidé byli nějakým způsobem spojeni se střední školou Colonia.

Lupianovi se nakonec podařilo dohledat 102 lidí, kteří školu mezi rokem 1972 až 2000 navštěvovali a trpěli touto nemocí. Neurolog, který Lupianův případ studoval, mu sdělil, že pravděpodobnou příčinou může být radiace. To potvrdila i oslovená neuroložka Paramita Dasová. „Radiace může způsobit vyšší incidenci rakoviny i mozkových nadorů,“ uvedla pro NBC News. Jedním dechem ale zároveň dodala, že přesnou příčinu bude velmi těžké určit. „Je velmi těžké říct, zda to vše způsobil nějaký vliv ze životního prostředí,“ sdělila.

Nedaleko školy stál závod na zpracování uranu

Podle Lupiana může být za radiaci zodpovědná bývala továrna na zpracování uranu, která se nacházela asi 19 kilometrů od školy. Do závodu se od čtyřicátých let minulého století dovážel minerál uraninit a manipulovalo se tam s radioaktivními prvky jako thorium a beryllium. Továrna měla hrát určitou roli také v utajovaném Projektu Manhattan, jehož cílem bylo vyvinout atomovou bombu. Závod na zpracování uranu ukončil svoji činnost v roce 1967 a místo bylo „dekontaminováno podle dřívějších platných norem“, uvedl na svých stránkách Armádní sbor inženýrů Spojených států (USACE).

Tato organizace nicméně přiznala, že v průběhu let byla část radioaktivního prachu větrem zanesena i do obytných oblastí. Některé radioaktivní materiály měly být navíc na konci čtyřicátých let převezeny z továrny na městkou skládku. Další dekontaminace obytných zón pak měla proběhnout v osmdesátých letech, radioaktivní materiál byl údajně uložen na jednom speciálním místě. Zda se mohl dostat tento materiál na pozemek při stavbě školy, zatím není jasné.

Kontroluje se každý centimetr

Starosta města John McCormac tuto teorii nepotvrdil ani nevyloučil. „Škola byla vybudována na místě bývalého lesa. Nic jiného tam předtím nestálo. Jednou z obecně přijímaných teorií je, že byla při stavbě základů školy použita radioaktivní půda,“ řekl pro NBC News McCormac. Bohužel záznamy z té doby již podle starosty nejsou dostupné. „Všechny záznamy z té doby jsou mizerné, žádné jiné konkrétní záznamy nemáme,“ postěžoval si pro CBS2.

Město se rozhodlo na celém pozemku školy radiaci změřit. „Kontrolují každý centimetr pozemku,“ potvrdil McCormac. Kontrola začala na konci minulého týdne. Škola zatím přesto zůstává otevřená, studentům nezbývá než doufat, že se brzo dozví, zda je škola skutečně kontaminována, či nikoliv.

Zdroj