Lesní semenáři z Týniště vytřídili semena pro 180 milionů sazenic

1 měsíc starý 13

Jen samotné Lesy ČR (LČR) letos plánují vysázet 85 milionů sazenic a zalesnit jimi 14 500 hektarů vytěžených kvůli kůrovcové kalamitě. Podniku patří téměř polovina lesů v zemi.

Semenářský závod v Týništi nad Orlicí vnikl v roce 1971 a je největším svého druhu v Česku. Loňského semenného roku lesníci využili a po celé zemi sebrali téměř 237 tun žaludů dubů letního a zimního, 75 tun bukvic, přes čtyři tuny javoru klenu a téměř tři tuny plodů a semen ostatních listnáčů, například lípy, habru či ostatních javorů. Úrodu semen jehličnatých dřevin semenáři zatím spočítanou nemají, protože sběr šišek z jehličnanů stále běží.

Osivo týnišťský závod připravuje pro školkařské firmy, které z něj vypěstují sazenice. K výsadbě a zalesnění holin je používají kromě Lesů ČR i další majitelé a správci lesů v zemi. Takzvaných semenných roků závod využívá k tomu, aby si vytvořil zásoby semen pro lesní školkaře i na mnoho let dopředu.

Závod v poslední době investoval do nových technologií. „Třetí sezonu používáme dva termoboxy na termoterapii žaludů i sušení bukvic. Původní linka pojala půl tuny žaludů za směnu, oba termoboxy za stejnou dobu ošetří pět tun,“ uvedl ředitel závodu Miloš Pařízek. K třídění semen, zejména naklíčených bukvic, závod pořídil optický třídič. Koupil také mláticí stroj na zpracování semen z lípy, habru, akátu nebo javoru. „Letos nás čekají úpravy všech pěti pater jižní části skladu, abychom mohli kvalitně uskladnit listnaté osivo,“ uvedl Pařízek.

V Týništi se pro potřeby Lesů ČR v malém věnují i lesnímu školkařství. Pěstují hlavně méně běžné druhy dřevin, které chce podnik sázet do takzvaných lesů nové generace po lesích zničených kůrovcem. „Jde ovocné plané dřeviny, jako jsou jabloně lesní, třešně ptačí, hrušně polničky, jeřáby oskeruše nebo kaštanovníky jedlé,“ uvedl Pařízek.

Zdroj