Liniový zákon, který usnadní vyvlastňování, platí. Senátoři neuspěli u ÚS

4 měsíce starý 26

Na seznamu jsou dálnice včetně Pražského okruhu, řada silnic první třídy a železničních tratí, dále plavební stupně Děčín a Přelouč, nová vzletová a přistávací dráha na letišti Václava Havla, nové jaderné zdroje v Temelíně a Dukovanech, šest vodních děl a také vybraná elektroenergetická nebo plynárenská vedení.

Podle skupiny osmnácti senátorů ale zákon odporuje ústavnímu pořádku. Nelíbilo se jim například to, že norma vymezuje konkrétní stavby. „Je evidentní, že výběr tzv. nejvýznamnějších staveb byl proveden bez stanovení jakýchkoliv objektivních kritérií, včetně časového hlediska,“ napsali senátoři v čele s Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL) do návrhu.

Senátorům se nelíbil ani jednoduchý postup při vyvlastňování nebo to, že vlastníci pozemků musí strpět měření a průzkumné práce ještě před zahájením řízení o umístění nebo povolení stavby. Plénum se soudcem zpravodajem Janem Filipem ale nakonec tyto námitky nepřesvědčily.

Soudci upozornili, že ÚS není součástí orgánů územního nebo finančního plánování. „V přezkumné pravomoci není hodnocení, tím spíše ne výběr jednotlivých staveb dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury. To je rozhodnutí, které je výsledkem demokratické diskuze v zastupitelském orgánu vzešlém ze svobodných a demokratických voleb,“ konstatoval soudce Filip.

Protiústavnost soudci nenašli ani v nutnosti strpět přípravné práce a nevyhověli ani námitce týkající se vyvlastňování. Filip také při odůvodnění připomenul, že při srovnání se sousedními státy Česko v rychlosti staveb znatelně zaostává, a také upozornil, že oproti Německu je česká norma ještě velmi mírná.

Zdroj