Lockdown zvýšil chuť na sex. Lidé bez partnera mají ale problém se seznámit

2 měsíce starý 16
Co covid také přinesl do našich životů? Často větší touhu po sexu, vyšší věrnost, ale také ztíženou možnost seznámení.
Zdroj