Lokalita u obce Skalička je dle zoologa unikátní, preferuje tam suchý poldr

3 měsíce starý 8

V oblasti by mělo vzniknout vodní dílo Skalička, které má ochránit před záplavami obce a města ležící kolem Bečvy. O jeho přesné podobě však zatím není rozhodnuto, může jít o víceúčelovou nádrž nebo suchý poldr. Podle zoologa a vedoucího přírodovědného oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Dušana Trávníčka by suchý poldr také dokázal zachytit povodňovou vlnu, byl by však mnohem levnější. "Hlavně by zachoval řeku a její okolí v současné podobě. Výstavbou přehrady by byly nenávratně zničeny všechny zdejší biotopy.

Letos má být zpracována analýza, na jejímž základě bude vybrána nejvhodnější varianta. Jsem přesvědčen o tom, že tato oblast má tak mimořádnou hodnotu, že by naopak měla být vyhlášena jako chráněné území. Nic na tom nemění ani otrava rybí osádky po úniku toxických látek z podzimu roku 2020," uvedl Trávníček.

„Řeka Bečva se u Skaličky vymanila z vodohospodářských zásahů a samovolnými procesy se její řečiště postupně navrátilo do přirozeného stavu,“ uvedl zoolog. „Znovu tady vznikly štěrkové lavice, jejichž tvar a rozmístění se mění v závislosti na dynamice vodního toku. Cenný je i lužní les kolem řeky. V rámci celé republiky se najde jen velmi málo míst se srovnatelnou druhovou diverzitou bezobratlých živočichů. Během výzkumu jsme zde zjistili neuvěřitelných 64 druhů brouků z Červeného seznamu ohrožených druhů. Do kategorie kriticky ohrožených, tedy těch, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí vyhynutí, spadá šest druhů,“ uvedl Trávníček.

Kromě brouků se podle něj v lokalitě vyskytuje i pozoruhodná fauna pavouků, tři zde nalezené druhy, slíďák příbřežní, slíďák břehový a skákavka kovová, patří mezi kriticky ohrožené druhy. „Na své si zde přijdou i milovníci ptáků. Při troše trpělivosti můžete pozorovat ledňáčka říčního lovícího drobné rybky nebo kulíka říčního, který své snůšky klade do mělkého důlku přímo mezi kameny,“ uvedl zoolog.

Zdroj