Milé dámy a pánové, dnes si připomínáme mučednickou smrt jednoho z největších mužů české historie Jana Husa. To, co prosazoval, ...

4 měsíce starý 208
Milé dámy a pánové, dnes si připomínáme mučednickou smrt jednoho z největších mužů české historie Jana Husa. To, co prosazoval, to, za co zemřel, byl v zásadě jednoduchý princip, šlo mu o obnovu pravých křesťanských hodnot, tak jak je přinesl Ježíš Kristus. Nebojoval proti církvi, jak se dnes mnohdy traduje, ale bojoval s těmi, kdo Kristovu církev špiní.

Jeden autor o něm kdysi napsal: "Mezi velikány světa náleží mu místo nejpřednější. Jako dobrý vojín padne raději, nežli by prapor opustil, a jako dobrý kněz zemře spíše, nežli by Krista zapřel. Tak Hus konaje po celý život svou povinnost volil raději potupnou a bolestnou smrt, nežli by byl jednal proti svému svědomí."

Jan Hus svou prací navazoval na anglického teologa a filozofa Johna Wycliffa. O sto let dříve, než Kalvín a Luther zahájil Jan Hus reformaci v Čechách, která se pak jako požár šířila celou Evropou. Hus si získal lid učením, že pán má právo vykonávat svou moc, jen když se řídí Božím zákonem, odmítal dogma o neomylnosti církve, tvrdil, že každý člověk se může postavit na odpor proti nesprávným tvrzením. Učil, že rozum rozhoduje, je-li Boží zákon ve společnosti uplatňován nebo ne. Byl zastáncem myšlenky sociální spravedlnosti a spravedlnosti v rozdělování.

Jeho myšlenky bohužel nezestárly a jsou potřebné a zásadní i dnes, kdy se mnozí snaží prosazovat jen jednu správnou pravdu a kdy ani dnes neexistuje sociální spravedlnost, kdy samozvané elity si uzurpují právo rozhodovat co smíme a nesmíme, ba dokonce co si smíme a nesmíme myslet a říkat, a v tomto ohledu nás navracejí do nejtemnějšího středověku.

Věřme, že Jan Hus nezemřel zbytečně a my, kdo si vážíme jeho statečnosti a moudrosti, mějme denně na paměti jeho slova: „Slyš pravdu, hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, braň pravdu až do smrti“.

Zdroj