Milí přátelé, v posledních pár hodinách roku nás to obvykle svádí k bilancování a vzpomínání na klíčové momenty, které přinesl....

1 měsíc starý 9
Milí přátelé,

v posledních pár hodinách roku nás to obvykle svádí k bilancování a vzpomínání na klíčové momenty, které přinesl. Ten letošní byl tak náročný a až příliš bohatý na složité okamžiky, že bychom jej možná raději už nejen měli za sebou, ale nejraději bychom na něj možná i hned zapomněli.

Byla by to ale škoda, je toho totiž více, na co bychom zapomenout neměli. Na obrovskou vlnu solidarity, na tisíce dobrovolníků, kteří když bylo potřeba pomáhali starším s nákupy, kteří ušili obrovské množství roušek, kteří přišli pod okna domovů pro seniory zahrát a zazpívat, kteří pomáhají den co den v nemocnicích, mediků, kteří ošetřují lidi bez domova přímo na ulici a mnoho dalších. Zkrátka ukázali, že mají srdce na pravém místě a že neváhají podat pomocnou ruku druhým.

Chtěla bych jim všem, Vám všem, poděkovat a vyjádřit svou hlubokou úctu. Děkuji a přeji hodně sil i všem profesionálům ve zdravotnictví, v sociálních službách, pedagogům, hasičům, vojákům, ale i rodičům a zkrátka všem, kteří jste prožili a prožíváte nesmírně vypjaté a náročné časy. Moc si Vaší práce vážím.

Kéž by nás pandemie naučila nejen, že se řada věcí dá zvládnout on-line, ale třeba i to, že své zdraví máme do velké míry ve vlastních rukách a je třeba o něj pečovat, dobře spát, střídmě a zdravě jíst, hýbat se, odpočívat a dbát i o duševní zdraví. Že prevence je vždycky ve všem (zdaleka nejen co se zdraví týče) lepší než léčba. Přivedl nás k uvědomění si, že nákupem u místního pekaře nebo kávy z malé pražírny dáváme práci šikovným sousedům, kteří jsou páteří naší ekonomiky. A stejně jako se tělo bez páteře zhroutí a nemůže fungovat, tak i ekonomika bez těchto malých a středních podnikatelů se zbortí.

Přeji nám všem, ať po stejně náročném začátku roku 2021 se postupně vše začne obracet k lepšímu. Ať si uchováme vše dobré, co nás uplynulý rok naučil a vejdeme do nového roku posílení a odolnější. A ať nás neopouští nadhled a smysl pro humor. Protože na ten se dá spolehnout i v těch nejtěžších chvílích. Milí přátelé, vstupte do nového roku pravou nohou a prožijte jej ve zdraví.

Vaše Markéta ?

Zdroj