Ministerstvo zemědělství chybně rozdělilo dotace za 268 milionů korun, konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad

5 měsíce starý 151

Po většinu kontrolovaného období stál v čele ministerstva zemědělství Miroslav Toman. | FOTO: ČTK

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval peníze státu a Evropské unie určené na propagaci zemědělských produktů a potravin v letech 2016 až 2020 v celkové hodnotě 1,4 miliardy korun. Závažné chyby nalezli kontroloři v propagačních programech spolufinancovaných EU, na které šlo z evropských dotací 268 milionů korun.

Kontrole byly podrobeny Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond a vybraní příjemci dotací, mj. Agrární komora ČR či Potravinářská komora ČR. Zjištěné nedostatky se týkaly především zadávání veřejných zakázek, ve kterých příjemci vybrali dodavatele bez výběrového řízení nebo uzavřeli smlouvu na vyšší než vysoutěženou cenu. Ministerstvo zemědělství chybovalo v rozdělování dotací určených nestátním neziskovým organizacím. Systém hodnocení těchto žádostí byl podle NKÚ netransparentní a ministerstvo ani nedefinovalo podmínky pro výběr dodavatelů či nevymezilo limity pro způsobilé výdaje.

Dále čtěte

(Týdeník FORUM)

Nový Týdeník FORUM vypráví příběh „za všechny prachy“

číst článek »

NKÚ v případě Agrární komory zjistil, že vybrala dodavatele služeb pro tříletý program na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků „Bílé plus“ v hodnotě 11 milionů korun bez otevřené soutěže, přestože vypsat zakázku byla její povinnost. Namísto toho přímo oslovila tři agentury a Státní zemědělský intervenční fond, který byl odpovědný za administraci programu, toto pochybení nezjistil.

Potravinářská komora ČR, která přišla s programem „Kvalita z Evropy – chutě s příběhem“, veřejnou zakázku vypsala, jenže s vítězem uzavřela smlouvu, která nabídku, s níž uchazeč otevřenou soutěž vyhrál, překročila o 10,8 milionu korun. Podle zadávací dokumentace přitom měla být vysoutěžená cena nepřekročitelná.

Ministerstvo zemědělství také u dotací nestátním neziskovým organizacím nastavilo v letech 2016 a 2017 netransparentní systém hodnocení žádostí o dotace, nedefinovalo podrobnější podmínky pro výběr dodavatelů a nevymezilo ani limity pro určité typy způsobilých výdajů, které mohli žadatelé v rámci dotace uplatnit k proplacení. Tuto zavedenou praxi významně změnilo až v roce 2018, a to na základě přímého doporučení NKÚ vycházejícího z předcházející kontroly z roku 2015.

Ministerstvo zemědělství rovněž nedostatečně vyhodnocovalo přínosy národních dotací pro nestátní neziskové organizace. Ani nepožadovalo, aby příjemci dotací při závěrečném vyúčtování předkládali relevantní doklady. Bez nich však nelze ověřit, zda příjemce dodržel podmínky pro čerpání dotace, zejména zda výdaje příjemců souvisely s projektem. Na dotacích nestátním neziskovým organizacím resort v kontrolovaných letech přitom rozdělil 124 milionů korun.

Ve sledovaném období stáli v čele ministerstva zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), který ve funkci skončil 13. 12. 2017 a poté byl nahrazen nominantem hnutí ANO Jiřím Milkem, který v ministerském křesle seděl do června 2018, a následně Miroslavem Tomanem ml., jenž funkci vykonával nejprve jako nestraník za ČSSD a poté člen této strany až do prosince loňského roku.

Jak pro FORUM 24 řekl tiskový mluvčí Vojtěch Bílý, ministerstvo zemědělství se k věci vyjádří dnes odpoledne.

Zdroj