Ministerstvu trvá vyřízení odškodnění až tři roky. Lhůta je přitom šest měsíců, zjistili kontroloři

4 měsíce starý 46

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu ukázala, že Ministerstvo spravedlnosti vypořádává žádosti o odškodnění se zásadním zpožděním. Zhruba polovina prošetřovaných spisů z let 2016 až 2021 byla vypořádána až po půlročním zákonném termínu, v některých případech přišlo vyřízení i s téměř tříletým zpožděním.

Praha 7:58 3. října 2022

Ministerstvo spravedlnosti | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo spravedlnosti v kontrolovaných letech téměř polovinu žádostí o odškodnění vypořádalo až po uplynutí zákonné lhůty šesti měsíců. Podle kontrolorů se jednalo o 278 spisů ze 457, které ověřoval. „Rozsah prodlení byl v rozpětí od několika dnů až po krajní případ, kdy zpoždění dosáhlo 1 145 dnů,“ stojí v tiskové zprávě.

Česko bylo nejrychleji se zadlužující zemí v EU, ekonomický růst patřil k nejnižším, píší kontroloři

Číst článek

Úřad se zaměřil na to, jak ministerstvo ve stanovených letech vynakládalo peníze na odškodňování vyplývající z nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu. Mimo to prověřovali také uhrazené úroky z prodlení a náklady řízení ministerstva.

‚Rozšetření‘ až po žalobě

Ve třetině případů ministerstvo provedlo už úplně první úkon celého vypořádání, tzv. rozšetření, až po uplynutí zákonné půlroční lhůty. Od toho se odvíjelo následné zpoždění. V drtivé většině těchto situací navíc ministerstvo začalo s rozšetřením až ve chvíli, kdy poškozený podal žalobu.

„Pokud by resort sledoval lhůty spojené s vyřízením spisů, což byla jeho povinnost, mohl by těmto problémům předejít nebo je alespoň zmírnit,“ tvrdí Nejvyšší kontrolní úřad. Výdaje, které se pojí se zpožděným vyřizováním, se v kontrolovaných letech vyšplhaly na 703 tisíc korun.

Podle zjištění zprávy ale resort lhůty nesledoval ani nijak nekontroloval. V letech 2016 až 2021 vypořádalo celkem 20 424 žádostí o odškodnění, na jejichž základě vyplatilo celkem 1,6 miliardy korun.

har

Zdroj