Minulý rok jsme umožnili 17 tisícům lidí se zdravotním postižením zapojení do pracovního trhu díky projektům úřadů práce❗️ Ste...

před 5 měsíce 32
Minulý rok jsme umožnili 17 tisícům lidí se zdravotním postižením zapojení do pracovního trhu díky projektům úřadů práce❗️

Stejně tak se ale snažíme pomáhat i rodičům nebo pečujícím. Tady vidíme velký potenciál, v tom abychom těmto lidem pomohli umožnit lepší sladění rodinného a pracovního života. Aby se tito lidé mohli vrátit do pracovního života dříve, nebo aby mohli na tom pracovním trhu fungovat v rámci částečných úvazků a slaďovat ten osobní a pracovní život. Přesně tak, jak oni sami chtějí.

Podporu částečných úvazků formou slevy na pojistném pro zaměstnavatele jsme spustili minulý rok a dnes takto podporujeme pracovní místa pro více než 100 000 z Vás. 🙂

Přečtěte celý článek