Místo klasického hardwaru pneumatická paměť – vědci se snaží přiblížit roboty živým organismům

2 měsíce starý 21
https://images.unsplash.com/photo-1531746790731-6c087fecd65a?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=695&q=80Robotika je vědní obor, který má obrovský potenciál.
Zdroj