Mohl by začít mluvit, má státní zástupce jasno o důvodech milosti pro Baláka

4 měsíce starý 25

Státní zástupce Jiří Pražák byl u počátku kauzy, která minulý týden vyústila v pravomocné odsouzení šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka.

Nyní žalobce tvrdí, že jej milost udělená Balákovi od prezidenta Zemana nepřekvapila. Současně naznačuje, že nemusí jít o poslední kontroverzní milost.

„Mohlo by se stát, že za necelý rok se budou všichni velice divit,“ naráží na to, že se Miloši Zemanovi blíží konec mandátu. Když totiž odcházel v roce 2013 z funkce Zemanův předchůdce Václav Klaus, amnestii vyhlásil.

Překvapila vás milost udělená Miloši Balákovi?

Milost nevnímám jako něco překvapivého. Očekával jsem, že takový postup nastane v případě, že bude pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu.

Vy jste takové poznatky měli už z operativních prostředků, tedy odposlechů?

To nemohu říci, ale v okamžiku, kdy by musel nastoupit do výkonu trestu, mohla nastat situace, že by začal mluvit o tom, proč se dopustil jednání, za které byl odsouzen.

Jinými slovy naznačujete, že v pozadí byl někdo, na koho jste nedosáhli?

Takové poznatky máme od počátku.

Můžete být konkrétní?

Nemohu.

A kdybych se zeptal, zda mluvíte o kancléři Vratislavu Mynářovi…

… tak vám to nemohu potvrdit ani vyvrátit.

Každopádně někdo mohl mít obavu, že pan Balák začne mluvit. Chápu to správně?

To je můj názor, proč mohlo dojít k této situaci.

A byly tam náznaky, že by promluvil? Je přece jen stíhán ještě ve druhé kauze a mohlo ho třeba napadnout, že půjde na dohodu o vině a trestu.

Žádné takové náznaky jsem nezaregistroval. Předpokládám, že právě z toho důvodu, že počítal s takovým vývojem.

Co se vlastně stalo, že jste na všechny, kdo mohli stát v pozadí, nedosáhli?

Už jsem se opakovaně vyjadřoval v tom smyslu, že opatřování důkazních prostředků bylo mimořádně ztíženo především proto, že je to oblast, která je kryta ochranou prezidenta republiky.

Je tedy pravdivá historka, že ochranka prezidenta republiky odhalila odposlechy, které tam nainstalovali policisté?

K tomu se vám opět nemohu vyjadřovat.

Co říkáte na to zdůvodnění milosti?

O něco, jak to zdůvodnit, se pokusit museli, ale z mého pohledu je to zdůvodnění irelevantní. Vymyká se veškerým předchozím milostem a obdobné praxi.

Měl by podle vás mít prezident pravomoc udělovat milosti?

Já si myslím, že milost v této podobě je feudální přežitek. Mohla by tam být aspoň kontrasignace někoho z ústavních činitelů. Nyní je to v rukou jediné osoby, která není nikomu odpovědná za své jednání. Zkrátka: je otázka, zda není na místě nějaké změna Ústavy. A myslím si, že by se obdobné úvahy měly týkat i institutu amnestie, protože by se mohlo stát, že se za necelý rok budou všichni velice divit.

Nejsem ústavní právník a vím, že ta změna by nebyla jednoduchá. Ale kdy jindy o tom uvažovat než teď.

Zdroj