Mozky psů se zvětšují. Vědci tuší proč

4 měsíce starý 10

Psí mozky narůstají do čím dál větších rozměrů, zjistil nový výzkum.

Moderní plemena psů, vyšlechtěná v posledních 150 letech, mají v porovnání se starobylými, dříve vyšlechtěnými, plemeny větší mozek v poměru k velikosti těla.

Zjistili to maďarští a švédští experti v první komplexní studii svého druhu zabývající se velikostí mozku různých psích plemen, která byla publikována v časopise Evolution.

Zpátky k větším mozkům

Četné studie už prokázaly, že domestikace divokých zvířat, jako jsou psi, prasata, skot, ovce, králíci nebo kočky, výrazně zmenšuje velikost jejich mozku vůči tělu.

Vědci předpokládají, že to je reakce na sníženou potřebu mozkové kapacity k přežití. O domestikovaná zvířata se stará jejich chovatel – člověk.

Život domestikovaných druhů je ve srovnání s jejich divokými protějšky jednodušší. V bezpečném prostředí, které jim poskytuje člověk, se nemusí obávat útoků predátorů ani lovit potravu. Proto nemusí udržovat energeticky nákladný velký mozek a uvolněnou energii mohou nasměrovat k jiným účelům, třeba na plození většího počtu potomků,“ vysvětluje na webu Univerzity Eötvöse Loránda evoluční biolog Lászlo Zsolt Garamszegi, jeden z autorů nové studie

Vědci v ní srovnávali objemy mozků psů a vlků. Analyzovali údaje od 865 jedinců reprezentujících 159 plemen, 48 exemplářů představovalo vlky.

Ze studie mozků vyplynulo, že zatímco průměrný objem mozku vlka o hmotnosti 31 kilogramů je 131 centimetrů krychlových, u psa stejné hmotnosti dosahuje mozek pouze 100 centimetrů krychlových. Je tedy zhruba o čtvrtinu menší.

Co však bylo pozoruhodné: Vědci zjistili, že čím víc se psí plemeno od vlka geneticky liší, tím větší je jeho mozek.

Zjištění naznačují, že zatímco domestikace psů před tisíci lety mohla zpočátku části psího mozku zmenšit, například ty, které souvisejí s výběrem partnera nebo lovem, moderní chov vyvolal v posledním století a půl jejich růst.

Čím si růst vysvětlit?

Autoři studie nejdřív předpokládali, že někteří psi, které lidé vyšlechtili pro složitější úkoly, jako je pastevectví nebo sport, mají větší mozek v poměru k tělu.

To však analýza dat nepotvrdila. Místo toho se ukázalo, že jediným faktorem, který ovlivňuje poměrnou velikost mozku moderních plemen psů, jsou geny. Funkce plemene, velikost vrhu nebo délka života na poměrnou velikost mozku vliv nemají.

Čím si ale zvětšující se velikost mozku domácích mazlíčků vysvětlit?

„Psi bez ohledu na plemeno žijí na různých úrovních sociální složitosti. Někteří z nich plní složité úkoly, které patrně vyžadují větší mozkovou kapacitu,“ říká evoluční biolog Niclas Kolm ze Stockholmské univerzity.

V závěru studie, na které se Kolm podílel, se píše: „Výsledky studie ukazují, že šlechtění moderních plemen psů provázelo zvětšování velikosti mozku ve srovnání se starobylými plemeny. Nemohli jsme to vysvětlit na základě úkolů nebo životních charakteristik plemen, takže o důvodech můžeme jen spekulovat. Patrně však tuto změnu způsobilo složitější sociální prostředí, urbanizace a přizpůsobení se většímu počtu pravidel a očekávání, což se týká všech moderních plemen.“ 

Tato zjištění podporují výzkumy, které naznačují, že starobylá plemena vyznačující se nezávislostí na člověku jsou méně pozorná k lidským signálům a méně štěkají Vykazují tedy rozdíly ve vizuální a akustické komunikaci ve srovnání s moderními plemeny.

Vysvětlení studie také odpovídají hypotéze sociálního mozku, která je založena na předpokladu, že mozky se zvětšují, když se jejich majitelé dostanou do složitějšího sociálního prostředí.

Vědecký tým navrhuje, aby se v budoucím výzkumu porovnávala velikost různých oblastí mozku. Tímto způsobem bychom mohli zjistit, jaký máme vliv nejen na chování psů, ale také na evoluci psích mozků.

Zdroj