Muž se železnou maskou: Zemřel před 320 lety, jeho jméno neznáme dodnes. Mohl to být králův bratr

2 týdny starý 6

Dne 19. listopadu 1703 zemřel nejtajemnější vězeň všech dob známý pod přezdívkou „Muž se železnou maskou“. Stalo se tak ve francouzské věznici Bastila, kde byli mimo jiné drženi i královští vězni z řad šlechty i měšťanstva, protože zde měli lepší podmínky. Kolem záhadného muže se vyrojila celá řada spekulací už od počátku jeho uvěznění. Nikdo totiž dodnes neví, kdo to byl, proč jeho tvář nesměl nikdo spatřit a co spáchal tak strašného, že musel ve vězení strávit téměř čtyři desetiletí. Pojďme nahlédnout pod jeho masku, existuje totiž celá řada teorií týkajících se jeho skutečné identity.

Záhadný muž se železnou maskou

V 80. letech 17. století se začaly mezi Francouzi šířit zvěsti o záhadném vězni, jehož skutečnou totožnost někdo úzkostlivě tají. Jednalo se o neznámého muže, kterého nechal uvěznit král Francie Ludvík XIV. Proč a zač – to zůstávalo také nejasné. Lidé si rovněž šuškali o tom, že se král tak bojí vyzrazení vězňovy identity, že je tento tajemný cizinec nucen i ve vězení nosit po celou dobu železnou masku. Za svůj život měl být držen hned v několika věznicích. Věstník z roku 1687 hovoří o jeho umístění do citadely Sainte-Marguerite. Dále měl také pobývat v pevnostech Pignerol a Exilles a nakonec zemřít v Bastile.

Foto: Charles Laplante, Public domain, via Wikimedia Commons

Muž se železnou maskou, autor Charles Laplante

Místa, kde byl držen, jsou důležitou stopou možná vedoucí k jeho identitě. V Pignerolu a Bastile totiž byli drženi i prominentní urození vězni, kteří spáchali skutky, kterými se provinili proti králi. O tajemném vězni existuje jen málo záznamů, a když už se jej týkají, neprozrazují jeho jméno. Například jeden z úředníků Bastily o něm píše jako o „maskovaném muži, jehož jméno se nikdy nevyslovuje“. Dokonce se traduje, že po jeho smrti byly spáleny veškeré jeho věci včetně oblečení a také byly oškrábány zdi jeho cely. Kdo se záhadného muže bál natolik, že neponechal nic náhodě a po jeho smrti zahladil veškeré stopy?

Mohl to být králův bratr

Jednou z populárních teorií je, že tajemný muž se železnou maskou byl ve skutečnosti bratrem Ludvíka XIV. Tuto možnost zpopularizoval i film Muž se železnou maskou natočený roku 1998. Ten obsahově vychází z díla Tři mušketýři ještě po deseti letech aneb Vikomt Bragelonne z pera spisovatele Alexandra Dumase. Tato teorie pracuje s verzí, že muž ukrytý pod železnou maskou byl ve skutečnosti králův bratr – dvojče. Historici se však k této variantě příliš nekloní.

Druhou verzí příběhu je, že to mohl být králův nevlastní bratr, jehož otcem by byl jeden z údajných milenců královny Anny, matky Ludvíka XIV. I zde však chybí historické záznamy, které by to dokládaly. Další teorie pracující s příbuzenským vztahem tvrdí, že se jednalo o syna Ludvíka XIV., kterého počal s milenkou Louise de La Vallière. Byl jím Ludvík, vévoda z Vermandois. Ten měl s králem problematický vztah a byl nucen opustit královský dvůr. Otce se snažil naklonit si tím, že se bude účastnit bojů, ale během pobytu ve Vlámsku onemocněl a zemřel. Někteří spekulují, že ve skutečnosti se tak ale nestalo, a právě jeho nechal Ludvík XIV. zavřít. Opět ale chybí důkazy.

Byl tajemným vězněm Eustache Dauger?

Celá řada historiků spekuluje o tom, že mužem, který schovával svou tvář za železnou maskou, byl Eustache Dauger. Odborníci si nejsou jistí tím, čím se tento muž provinil. Má se za to, že to byl obyčejný komorník, který se zřejmě dozvěděl nějaké strašlivé tajemství, a proto jej drželi ve vězení a přísně střežili, aby nic nevyzradil. Tuto teorii rozvíjí například historik Paul Sonnino, který tohoto muže označuje za sluhu kardinála Julese Mazarina, jenž byl ve své době velmi mocným mužem. Dle jeho mínění se měl Eustache Dauger dozvědět o krádežích ze státní pokladny, a začít tyto informace šířit dál. Proto byl uvržen do žaláře a donucen nosit masku, která dle historika byla vyrobena ze sametu, nikoliv železa.

Další teorie

Verzí příběhu o muži s železnou maskou je nespočet, jmenujme alespoň některé další. Zajímavá je možnost, že by to byl vévoda z Beaufortu. Ač byl královým bratrancem, s jeho politikou absolutismu se neztotožňoval. Ludvík XIV. Odhalil, že proti němu bratranec kuje pikle a je součástí politického uskupení, které se proti králi vymezuje. Oficiálně François de Bourbon zemřel v bitvě, ale kdo ví, třeba byl právě on tím, kdo nosil železnou masku. Objevily se i spekulace, že to mohl být milenec Marie Terezy Habsburské, královy manželky. Objevily se i názory, že to mohl být nájemný vrah, který nesplnil zadaný úkol, nebo rozhazovačný šlechtic.

Anketa

Kdo byl podle vás muž se železnou maskou?

Celkem hlasovali 4 čtenáři.

Zdroj