Na energetické úspory domů stát rozdělil jen třetinu plánovaných peněz, uvádí NKÚ

2 měsíce starý 9

Podle kontrolorů obě ministerstva ve sledovaném období vyčlenila z evropských a státních peněz na energetická opatření, jako jsou zateplení, výměna oken či zdrojů tepla, celkem 12,9 miliardy korun, vyplatila ale jen 3,9 miliardy. Energetické úspory jsou přitom součástí závazků Česka k Evropské unii. 

„Odrazilo se to i na nízkých hodnotách energetických úspor, kterých oba programy dosáhly,“ uvedli kontroloři. Problém bylo podle NKÚ i to, že programy začaly se zpožděním a žadatelé o ně měli malý zájem.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) na zprávu reagovala prohlášením, že v daném období bylo z programu podpořeno evropskými dotacemi přes tři tisíce projektů na zateplení domů, rozděleno téměř osm miliard korun a více než osmdesát tisíc domácností docílilo snížené spotřeby energie.

Zpráva kritizuje i dlouhou dobu administrace

Podle ministryně se část vyčleněných peněz sice nepodařilo vyčerpat, nevyužité peníze byly ale v souladu s pravidly přesunuty na rozvoj mateřských škol nebo digitalizaci stavebního řízení.

Zjištění kontrolorů ale také uvádí, že ministerstvo pro místní rozvoj projekty k podpoře nevybíralo podle jejich efektivnosti, ani nebralo ohled na poměr mezi očekávanými úsporami energie a náklady. Kritizují také dlouhou a náročnou administraci projektů, která u IROP trvala v průměru 104 dnů. 

„Délka hodnotícího procesu je závislá i na reakční době žadatelů při vyzývání k doplnění žádosti,“ reaguje mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. Doplňuje, že podle Dostálové se má projekt vyhodnotit podle pravidel EU do sedmi měsíců od jeho podání a zmíněných průměrných 104 dnů je tedy méně než polovina stanovené doby.

Ministerstvo životního prostředí podle NKÚ u programu Nová zelená úsporám nenastavilo pro příjemce pravidla výběru dodavatelů, pouze je zavázal k dodržování zákona. Úřad ani Státní fond životního prostředí pak ale podle zjištění nekontroloval, jak příjemci s výběrem postupovali.  

Zdroj